Publicerat i Folkvett nr 4/2008.

Sett till medlemstillväxten är Vetenskap och Folkbildning en framgångsrik förening. På lite drygt 10 år har VoF vuxit från ca 500 till närmare 2500 medlemmar. Föreningen har god ekonomi. Folkvett utkommer regelbundet. VoF:s hemsida är omfattande och uppskattad.

I vissa andra avseenden är föreningens aktivitetsgrad dock inte lika imponerande. Regelbundna möten anordnas i Stockholm, mer sällan även i Uppsala och Örebro, men inte t.ex. i Göteborg eller Skåne, trots att det borde finnas tillräckliga medlemsunderlag även där. Föreningen verkar attrahera naturvetare i synnerhet, vilket gör att viktiga frågor inom t.ex. medicin och samhällsvetenskap kanske ägnas mindre intresse än som vore önskvärt. Även om många medlemmar säkert är engagerade för föreningens frågor i sina privatliv, är det få medlemmar som någonsin deltar i något föreningsmöte, skriver något till Folkvett eller på annat sätt engagerar sig synbart i föreningen. Om man betraktar VoF kritiskt (och det bör man naturligtvis göra) kan man, med undantag för att hemsidan har expanderat, inte påstå att föreningen gör speciellt mycket som den inte gjorde redan för tio år sedan.

Med tanke på medlemstillväxten borde det finnas utrymme för en livfullare förening. Vari de nya eller utökade aktiviteterna skulle bestå bestämmer naturligtvis medlemmarna. Man kan tänka sig nätverk för medlemmar som intresserar sig för speciella frågor eller som bor i samma region, föredragsverksamhet på fler orter, en föreningstidskrift med tätare utgivning eller tjockare nummer, och mycket annat.

Folkvett vill uppmana dig, kära läsare, att fundera över hur VoF kan bli en bättre förening och hur du kan hjälpa till. Inte mycket kommer att hända om medlemmarna inte trycker på.

Vetenskap och Folkbildning