Publicerat i Folkvett nr 4/2007.

När föreningen Vetenskap och Folkbildning bildades för 25 år sedan diskuterade man vilka gemensamma ståndpunkter som skulle utgöra grunden för föreningens verksamhet. Vår närmaste förebild, den amerikanska CSICOP (Committee for the scientific investigation of claims of the paranormal, numera CSI) definierade sig som skeptisk till paranormala fenomen. Den svenska föreningen valde en helt annan väg. Skillnaden kan sammanfattas i två punkter.

  • VoF valde ett mycket vidare ämnesområde än paranormala fenomen, nämligen frågor som kan avgöras med vetenskapliga medel.
  • Föreningen valde också en helt annan beskrivning av sin inställning. I stället för att presentera sig som skeptiker valde föreningen att beskriva som sitt syfte att försvara den vetenskapliga kunskapsvägen.

Av detta följer att VoF inte företräder någon egentlig särståndpunkt inom sitt verksamhetsområde. Föreningen försvarar den goda vetenskapen mot den dåliga och den falska vetenskapen. Och detta är förstås en mångfasetterad verksamhet. Det handlar t.ex. om att försvara evolutionsbiologin mot kreationismen, den medicinska vetenskapen mot ovetenskapliga hälsoläror, arkeologin mot pseudoarkeologin och psykologin mot astrologi, scientologi och en lång rad andra irrläror om människans psyke. Men i grunden är det en och samma ståndpunkt som försvaras, nämligen den att vetenskaplig metod är den säkraste vägen till kunskap om den värld vi lever i.

Ibland möts vi av frågan, “Om ni inte har någon annan uppfattning än den allmänt vetenskapliga, varför behövs då föreningen? Det finns ju gott om föreningar som företräder vetenskapens olika områden, t.ex. föreningar för biologer, fysiker, psykologer, historieintresserade och andra forskningsområden”.

Svaret på detta finns i föreningsnamnets sista ord, “folkbildning”. Rent vetenskapligt finns det ingen anledning för en biologisk förening att befatta sig med kreationism, för en fysikförening att undersöka påstådda evighetsmaskiner eller för ett sällskap för historisk forskning att undersöka den senaste Atlantis-skrönan. Icke desto mindre är detta frågor som det är viktigt från folkbildningssynpunkt att undersöka och informera om. Det är en uppgift som Vetenskap och Folkbildning har tagit på sig.

Det finns alltså en skillnad mellan VoF och traditionella vetenskapliga föreningar. Men skillnaden handlar inte om olika ståndpunkter i faktafrågor. I stället handlar den om att VoF är berett att ägna kraft åt frågor som inte är särskilt intressanta rent vetenskapligt, men som det av folkbildningsskäl är viktigt att undersöka och informera om. I stället för att rakt av avfärda påståenden om t.ex. flygande tefat eller astrologi tar vi fram och sprider vetenskapligt grundade fakta om dem. Det som utmärker oss är alltså inte någon särskiljande inställning till vetenskap utan ett särskilt stort engagemang för folkbildning i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

Vetenskap och Folkbildning