Publicerat i Folkvett nr 1/2007.

Amerikanska CSICOP, som uttyds “Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal” var en förebild när Vetenskap och folkbildning grundades. CSICOP grundades 1976 och ger ut världens mest kända tidskrift med granskning av pseudovetenskap, The Skeptical Inquirer. Förra året bytte CSICOP namn till Committee for Skeptical Inquiry, förkortat CSI. Organisationen och dess ordförande, filosofen Paul Kurtz, anger flera skäl till namnbytet. Det gamla namnet på tio ord var otympligt. Dessutom var det ingen fördel att namnet innehöll ordet “paranormal”. Dels kunde utomstående som inte läste så noga tro att organisationen uppmuntrade paranormala föreställningar. Dels beskrev inte namnet verksamheten speciellt bra, eftersom CSICOP ägnat avsevärd uppmärksamhet åt ämnen som inte kan sägas ha med det paranormala att göra. I praktiken har CSICOP motarbetat pseudovetenskap, oavsett om denna haft med paranormala föreställningar att göra eller ej.

CSICOP har en mer akademiliknande uppbyggnad än VoF, med begränsat medlemskap – utan särskilda kvalifikationer kan man bara bli “associated member”. I ett annat avseende har skillnaden mellan den svenska och den amerikanska organisationen däremot minskat: som framgår av namnet CSICOP undersöker de sanningshalten i påståenden som rör det paranormala. VoF har inte tidigare haft någon ordnad undersökningsverksamhet, utan har främst satsat på att sprida redan befintlig kunskap. Nu har vi dock bildat en kommitté för att testa personer som påstår sig besitta paranormala förmågor (se vidare notis i detta nummer av Folkvett).

Folkvett önskar Committee for Skeptical Inquiry lycka till under det nya namnet, och hoppas att förkortningen CSI snart inte ska förknippas enbart med en TV-serie om crime scene investigations.

Vetenskap och Folkbildning