Publicerat i Folkvett nr 3/2006.

Den 19 april fick Aftonbladet-läsande föräldrar till barn med adhd en klump i halsen. Tidningen beskrev målande hur en pojke begått självmord efter att ha tagit medicinen Strattera, och fyllde på med statistik som tycktes bekräfta skräckbilden av en medicin som dödar barn.Men artikeln var duktigt fulvinklad. Snyftstoryn hade saxats från en galen amerikansk scientologsajt, <ritalindeath.com>, som bedriver religiös hatpropaganda. Och siffrorna visade sig, om man krafsade bort snedvinkeln, vara ordinär biverkningsstatistik. Studien som gjorts visade inget enda fall av självmord och en oerhört låg frekvens suicidalt beteende över huvud taget.

Själv får jag en klump i halsen av att scientologernas korståg kan nå nyhetssidor utan att läsare – eller ens journalister – anar bakomliggande motiv. Richard Aschberg (ej att förväxla med Robert) skriver i Aftonbladet-artikeln att hans källa, crazy-sajten, fått pris från “Priscilla Presleys organisation för mänskliga rättigheter” – en dumtrogen skönmålning av scientologernas kanske värsta bluffrörelse, Citizens Commission of Human Rights, vars mål är att avskaffa all psykiatrisk vetenskap. I Sverige är namnet Kommittén för Mänskliga Rättigheter, KMR.

Än värre är Lärarnas Tidning, som regelmässigt publicerar propagandatexter av en scientologisympatisör. Senast den 11 maj fick “Janne Larsson, lärare, Hägersten” för femtielfte gången spy unken galla över neuropsykiatrin – samma galla han kastar upp i suspekta nätfora världen över, med skillnaden att han i Lärarnas Tidning kallar sig “lärare” (i andra sammanhang är han “skribent” eller “investigating psychiatry”). Vilket kan syfta på ett engagemang i Applied Scholastics, en scientologigren med uppgift att sprida guruns, fantasyförfattaren Ron Hubbards, studiemetodik: en farligt amatörmässig, svartvit, oempatisk och ytlig syn på inlärning och barnuppfostran som i decennier underkänts av verkliga pedagoger, forskare och psykologer. Applied Scholastics yttersta syfte är att via kursavgifter och studiemedelsförsäljning dra in pengar till kyrkan – och det som toppar dagordningen för denna science fiction-sekt är kampen mot all psykiatri.

Scientologer tror nämligen att alla människokroppar övertagits av aliens, som rymdkejsaren Xenu för 75 miljoner år sedan landsatte på Hawaii och drogade med hjälp av intergalaktiska psykiatriker. För att bli en fri människa måste man göra sig av med detta arv, som yttrar sig i form av vanföreställningar – som psykiatri.

Janne Larsson tycks, att döma av sökmotorer på nätet, ägna all sin vakna tid åt denna kamp. Nattetid sitter han uppe och käftar med amerikanska föräldrar i diskussionsgrupper på Usenet (“åh nej”, suckar föräldrarna, “det är Janne Larsson igen, the scieno…”), han författar knäppgökiga “pressreleaser” om hur psykiatri-konspirationen mördar och mörkar samt bär epitetet “fighter” hos scientologi-husorgan som tidningen Freedom och KMRs hemsida.

“Hemlig plan avslöjad!” kan en Freedom-rubrik lyda, följd av nedryckaren “Psykiatrikerna planerar att droga tiotusentals svenskar: Misstankar om finansiella motiv”. Mannen bakom avslöjandet? Janne Larsson, naturligtvis.

I Lärarnas Tidning senast gavs han fyrspaltig sidtopp med tokrubriken “adhd-ideologin är ett hot mot det demokratiska samhället”. Och vet man att Lärarnas Tidning prioriterar obskyra anti-adhd-notiser från Australien framför en toppinternationell forskningskonferens på hemmaplan, att den utförligt refererade Barnombudsmannens larmrapport om diskriminering av barn med funktionshinder men strök bort just adhd-problematiken (som hade en huvudroll i rapporten), att den publicerat artiklar med medvetet insinuanta lögnrubriker som “Dampbarn får belöning i stället för narkotika”, ja, då undrar man vad som kan vara den bakomliggande orsaken till att Sveriges största facktidning för pedagoger gång efter annan lyfter fram samma scientologiska gallimattias.

Kjell Häglund
Redaktionschef på Residence och redaktör för sajten Weird Science
Vetenskap och Folkbildning