Publicerat i Folkvett nr 1/2006.

Sverige

Årets pristagare

Till Årets folkbildare 2005 utses författaren professor Nils Uddenberg. Han får priset för sina kunniga och tänkvärda beskrivningar av människan och hennes historia med utgångspunkt från såväl humaniora som biologi, och inte minst det evolutionära perspektivet. Nils Uddenberg är en inspirerande folkbildare och har medverkat i ett stort antal TV- och radioprogram med diskussioner om människan, filosofi och etik. Han har skrivit ett tjugotal böcker, bl.a. Arvsdygden (1998) och Idéer om livet (2003) som belönades med Augustpriset för bästa fackbok. Nils Uddenberg är docent i både psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning och tilldelades år 2000 professors namn av regeringen. Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 20 000 kronor.

Till Årets förvillare 2005 utses Ella Bohlin, ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), för hennes vilja att jämställa skapelsetro med vetenskap i svenska skolor. Bohlin intervjuades nyligen i tidskriften Humanisten, och sade då: “Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt.” Detta är en oansvarig hållning hos en person i hög politisk ställning.

En längre motivering angående Årets förvillare finns tillgänglig på www.vof.se.

Glödvandring kräver fokus, säger arrangör

Ett tiotal personer har brännskadats på en konferens på ett hotell i Västjämtland. Skadorna uppstod under en så kallad glödvandring. Fem fick så svåra brännskador på fötterna att de måste uppsöka Östersunds sjukhus för vård. Nu försvarar sig företaget bakom övningarna:

– Vi påpekar alltid nog att glödvandring är potentiellt farligt. Det kräver koncentration och fokusering och är absolut inget man gör bara som en kul grej. Det säger Emil Johansson, vid Söderhamnsföretaget Extern teamutveckling och aktivitet, till Radio Jämtland.

Staffan Yngve

Astrolog sågar tidningshoroskop

I Upsala Nya Tidnings ungdomsbilaga Kaktus har reportern Jasmine Stavenow jämfört tidningshoroskop med varandra. Hon finner att de inte säger samma saker för ett och samma stjärntecken. Extra märkligt är att två inbördes oförenliga horoskop, i Frida och Solo Girl, skrivits av samma astrolog, Britt-Marie Rasque. Rasque vill dock inte svara på några frågor.

Erik Hesser, astrolog för Damernas Värld, är desto mer talför: “Oftast när jag skriver horoskopen sitter jag hemma vid min dator. Jag använder ett speciellt program som talar om hur planeterna står i förhållande till varandra. Utifrån det hittar jag på historier.” Reportern frågar om han inte tycker att man ska ta det som står i horoskop på allvar, och får svaret: “Verkligen inte. Det som står i tidningarnas horoskop är bara blahaj. Det skulle omöjligt bara kunna finnas tolv olika sorters personer i hela världen. Själv läser jag aldrig horoskop i tidningar. Bara dem jag själv har skrivit.”

Hesser gör dock även individuella, “seriösa” horoskop. De kostar en slant: “Kostnaden beror på hur fräck man är, men jag tar 700 kronor.”

JJ

KI satsar på integrativ medicin

Såsom tidigare meddelats i Folkvett (ledaren i nr 3/2005) har Karolinska Institutet fått en privat donation på ca 43 miljoner kronor för skapandet av ett forskningscentrum inom “integrativ medicin”. Benämningen används ofta som synonym till alternativmedicin. Exakt vilken inriktning verksamheten får återstår att se. Vad som inte framgått av medierapporteringen är att KI har förbundit sig att självt skjuta till 6 miljoner dollar (ca 48 miljoner kronor) till centret under en tioårsperiod. Det rör sig alltså om en enorm satsning.

JJ

Legitimation indragen för antroposofisk läkare…

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har 2005-12-15 beslutat att dra in legitimationen för en läkare som i stor mängd diagnosticerat patienter som kroniskt tungmetallförgiftade och/eller elöverkänsliga (HSAN 1593/05:B5). Han har gjort detta utifrån bristfälliga diagnosmetoder. Läkaren har förskrivit läkemedel i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Han har även skrivit ett intyg om att en patient inte behöver ha halvlyset på vid bilkörning på grund av elöverkänslighet.

Läkaren har varit föremål för Socialstyrelsens tillsyn sedan lång tid tillbaka. Exempelvis har han i ett intyg angivit att en patient inte bör äta griskött, eftersom det ökar tendensen till luftvägsinfektioner. Socialstyrelsen uttalade att medicinsk grund för en sådan rekommendation saknades. I ett annat fall har läkaren i ett intyg rekommenderat att en patients samtliga återstående tänder skulle dras ut. Socialstyrelsen påtalade att det av patientens journal inte framgick att det ställts någon odontologisk diagnos, inte heller att läkaren tagit del av röntgenbilder och odontologisk journal.

Läkaren är engagerad i Läkarföreningen för Antroposofiskt Orienterad Medicin (LAOM). År 1994 utgav han boken Mistel mot cancer på antroposofiskt förlag.

JJ

… liksom för homeopatisk ögonläkare

HSAN har 2006-01-02 beslutat att dra in läkarlegitimationen för en ögonläkare som i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet har skrivit ut egentillverkade preparat, honung, socker, homeopatika och viagra mot ögonsjukdomar (HSAN 2005/2059:B3). Flera patienter har kommit till skada. Läkaren har under lång tid varit föremål för Socialstyrelsens utredningar. Han är också känd som författare till ett antal pseudovetenskapliga artiklar om homeopati, bl.a. i Medical Hypotheses.

I ett yttrande till HSAN har läkaren framhållit att “många friska barn har hällts ut med badvattnet när den materialistiska världsbilden växte sig stark på bekostnad av gammal vishet och beprövad erfarenhet”. Han hänvisar också till antroposofisk medicin: “Naturvetaren och filosofen Rudolf Steiner byggde den tankemässigt stabila bron mellan urgammal atavistisk kunskap formulerad av Samuel Hahnemann och benämnd ?homeopat? och den då gängse använda naturmedicinen (…). Läkaren Ita Wegman med Rudolf Steiner skapade grundvalen för ett utvidgat medicinskt paradigmsystem”.

Läkaren inkompetensförklarar en representant för Socialstyrelsen med tillägget: “Jag har absolut inget emot att undervisa henne, begärt arvode för gruppundervisning eller för enskild undervisning är 1000 kr i timmen, lokal tillhandahålls av Socialstyrelsen.”

JJ

Massmedium hyllat

7 november rapporterade Norrköpings tidningar med en entusiastisk helsida från ett möte i den spiritistiska föreningen Norrljus. “Certifierade mediet” Anders Åkesson (känd från TV4 plus) framträdde. Reportern Hanna Andersson förklarar att det handlar om “Att våga tro på det man inte kan se, eller kanske till och med om tro på att man vågar acceptera det medierna å sin sida kallar faktum.” Ett mindre trovärdigt medium är tydligen Norrköpings tidningar, kan vi konstatera.

Enligt en bildtext visade Åkesson “att det finns flera dimensioner”, en transcendental insikt som även många VoF:are förmodligen är beredda att skriva under på. Utan spår av ironi avrundar Andersson, “För oss som var där finns det inget att tvivla på längre”. För oss som missade mötet återstår ett gnagande tvivel på om NT:s lokalredaktörer är riktigt kloka.

MR

Plus minus noll

I Folkvett 2003 berättade vi om Plusminusgurkan som odlades på Källna gård i Skåne med “ett unikt vatten, som energiberikats genom Bertil Petterssons princip för virvling av vatten så att ett energiberikat plusminus vatten uppstår”. En VoF:are har nu påpekat att gurkodlare Davidsson på Källna också driver webbsajten www.plusminus.se där man kan köpa vattenvirvlare och strålskyddsutrustning på postorder. Strålningen det är fråga om är den där knepiga, ni vet, som kan upplevas men inte mätas.

Sajten erbjuder bland annat ovala plattor av papp och plast för 180 kronor som man skall stoppa innanför skalet på sin mobiltelefon i strålningslindrande syfte. “Batterier stör vår hjärna ofta mer än själva telefonen! Batteriet skapar fält även när telefonen är avstängd.” Därtill blomformade hängsmycken i metall som lindrar besvär av elektromagnetiska fält och ger “frekvensmässigt en stark, balanserande och vitaliserande effekt på kroppens funktioner”. Man saluför också pendlar och vinkelpinnar samt bedriver genom vattenvirvlaren Bertil Pettersson utbildning av “terapeuter i Kropps & Miljöbalansering”.

MR

Psi-spåret lever

I Folkvett 2/2003 kritiserade undertecknad experiment med psi-spåret som rapporterats av Jens Tellefsen och Nils-Olof Jacobson i en parapsykologisk tidskrift. Psi-spåret är ett förmodat tankespår av okänd fysisk karaktär som antas bildas mellan en person som tänker intensivt på ett föremål och föremålet. Spåret ska kunna detekteras med slagruta.

I Sökaren 6/2005 skriver Göte Andersson (psi-spårets upptäckare/uppfinnare) att han utfört nya experiment som klart visar att spåret finns och kan detekteras med slagruta. De nya experimenten är metodologiskt bättre än de gamla, men tyvärr når de ännu inte acceptabel nivå. Två bekymmer kvarstår. (1) Experimenten är fortfarande inte helt blinda, eftersom föremålen inte göms ordentligt. Om man kommer tillräckligt nära målet kan man antagligen se det med blotta ögat. (2) Anderssons försäkringar om att de nya experimenten är statistiskt utvärderingsbara stämmer inte. Föremålen göms genom att man lottar fram ett tal från 1 till 25. En gömmare tar sedan detta antal steg längs en förutbestämd sträcka och lägger ned föremålet i gräset. Men det finns förstås ingen garanti för att stegen alltid är lika långa, och om rutgängaren kommer tillräckligt nära föremålet kan han – som sagt – antagligen se det, även om han ursprungligen varit på väg mot en punkt något eller några steg från den korrekta. Därför kan man inte säga att det finns exakt 25 gömställen.

Båda bekymren skulle enkelt kunna avhjälpas om föremålen gömdes ordentligt på en av ett bestämt antal platser, där platserna är tydligt utmärkta. Man kunde t.ex. lotta fram under vilken av 25 jämnt utplacerade plastkoner som föremålet ska gömmas.

Låt oss hoppas att nästa rapport om psi-spåret beskriver metodologiskt oantastliga experiment.

JJ

Internationellt

Fusk av stamcellsforskare

En av stamcellsforskningens verkliga superstjärnor, den sydkoreanske professorn Woo Suk Hwang, har avslöjats som fuskare. En undersökningskommitté vid Seoul National University rapporterade den 10 januari att två artiklar av Hwang publicerade i tidskriften Science 2004 och 2005 byggde på fabricerade data. I den första artikeln hävdade Hwang och fjorton medförfattare att en stamcellslinje isolerats från en mänsklig blastocyst. I den andra artikeln påstod Hwang och tjugofyra medförfattare att de skapat hela elva mänskliga stamcellslinjer genom att föra över cellkärnor från hudceller till äggceller. Efter undersökningskommitténs rapport deklarerade chefredaktören på Science den 20 januari att de båda artiklarna dras tillbaka.

Hwang avgick den 24/11 2005 som ledare för Sydkoreas forskningssatsning kallad World Stem Cell Hub efter att ha erkänt att äggceller för forskning hade donerats av två forskare i hans labb som fått betalt för detta, vilket han dessförinnan hade förnekat i månader. Ett av Hwangs forskningsresultat har trots allt bekräftats vara korrekt, nämligen kloningen av afghanhunden Snuppy som rapporterades i Nature i augusti 2005. Den whistleblower som slog larm om Woo Suk Hwangs fusk gjorde det anonymt trots att han inte längre arbetade på Hwangs labb. Avslöjande gjordes till ett TV-bolag och inte till universitetet. Det verkar därför som om oberoende instanser behöver inrättas inom forskarvärlden dit misstankar om fusk kan anmälas.

DL

Mirecki misshandlad

Professorn i religionsvetenskap Paul Mirecki vid Kansas University har gjort sig känd för sitt motstånd mot “Intelligent design”-rörelsen. Han har verkat för att universitetsundervisningen skall behandla ID som mytologi, inte en biovetenskaplig teoribildning. I november läckte ett e-brev riktat till hans studenter ut där Mirecki yttrade sig förklenande om ID-förespråkare och kallade dem fundamentalister. Han gjorde offentlig avbön.

På morgonen den 5 december blev Mirecki biljagad och misshandlad med nävar och tillhyggen av två män som gjorde klart att de ogillade hans åsikter om ID. “Jag är mest skärrad, och jag fick några blåmärken och möra fläckar”, sade professorn efteråt.

Satirtidskriften The Onion kommenterade saken med ironi: “Det skall väl lära honom skillnaden mellan folk och apor! Fast nej, förresten…”

Källor: Associated Press, ljworld.com, onion.com

MR

Norskt fall av forskningsfusk

Forskaren och cancerläkaren Jon Sudbø vid Radiumhospitalet i Oslo har erkänt forskningsfusk. Han och tretton medförfattare publicerade i oktober 2005 en studie i den välrenommerade medicinska tidskriften The Lancet. I artikeln drog forskarna slutsatsen att antiinflammatoriska läkemedel som ibuprofen och paracetamol kan minska risken för cancer i munhålan, även hos rökare. Dock innebar användningen av dessa läkemedel en ökad risk för att dö i hjärt-kärlsjukdom.

Studien var baserad på drygt 450 cancerpatienter i den norska databasen CONOR och lika många kontrollpersoner. Emellertid upptäckte läkaren Camilla Stoltenberg att CONOR ännu inte fanns när de tidigaste patienterna skulle ha blivit registrerade och att databasen inte lämnat ut några data till Sudbø. Dessutom hade många försökspersoner i studien samma födelsedatum. Enligt Stoltenberg innehåller artikeln flera andra fel av vilka en del är lätta att upptäcka. När Sudbø konfronterades med dessa märkligheter erkände han enligt uppgift i dagstidningar att han fabricerat resultaten.

Till saken hör också att Sudbø nyligen beviljats ett anslag från National Cancer Institute i USA på tio miljoner dollar. En oberoende granskningskommitté utsågs av Rikshospitalet-Radiumhospitalet och universitetet i Oslo. Redan några dagar efter att kommittén inlett sin granskning i januari erkände Sudbø att han fabricerat data till ytterligare två studier. Den ena publicerades i en annan av de absolut främsta tidskrifterna, The New England Journal of Medicine, i april 2004. Även här hade Sudbø hittat på patienter. Enligt Aftenposten, som citeras av nyhetsbyrån Reuters, säger Sudbø att hans motiv var ära och berömmelse, inte pengar.

Frågor som granskningskommittén förhoppningsvis kommer att kunna besvara i sin rapport, som ska vara klar senast 1 april, är hur fusket kunde förbli oupptäckt av de tretton medförfattarna i Lancet-studien, liksom de elva medförfattarna i den tidigare studien, samt hur de sakkunniga granskarna i två så prominenta tidskrifter kunde missa studiernas felaktigheter.

DL

Misslyckad metaanalys från Cochrane

Cochrane-samarbetet är ett internationellt oberoende organ välkänt för sina högkvalitativa medicinska översikter och metaanalyser (www.cochrane.org). Dess första klara misslyckande har nu konstaterats. I en översikt över publicerade forskningsresultat kring effekterna av medicinska interaktiva webbplatser påstods att personer som nyttjar sådana webbplatser har sämre hälsa än andra jämförbara personer. Denna slutsats fick genomslag i massmedia, även i Sverige. Det visade sig dock att Cochrane-gruppen i många fall stoppat in felvända data i sin statistiska analys. Forskarna utgick ifrån att en siffermässigt negativ förändring i provsvar hos gruppen som använde medicinska webbplatser innebar försämrad hälsa. Men det är i själva verket en förbättring ur hälsosynvinkel att få exempelvis minskade halter av vissa ämnen i blodet. Om Cochrane-forskarna tagit hänsyn till detta hade deras slutsatser blivit helt annorlunda. Misstagen upptäcktes ganska snabbt efter publiceringen, och översikten drogs in inom två veckor.

Jörgen Malmquist skriver om fallet i Vetenskap & Praxis 3-4/2005 som ges ut av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Malmquist menar att detta misstag ingalunda ska kasta misstankar över Cochrane-samarbetet i stort. Slutsatsen bör snarare bli att även metaanalyser måste läsas kritiskt. Den forskare som utför en statistisk analys måste mata in värdena korrekt. Ett statistiskt dataprogram kan inte tänka.

JJ

Råd om alternativ behandling

I februari 2004 fick Jim Bacon, premiärminister i den australiska delstaten Tasmanien, besked att han hade långt framskriden lungcancer. Han dog fyra månader senare. Under sina sista månader framträdde han offentligt till stöd för kampen mot tobaksbruket. “Jag har varit en idiot” som inte slutade röka trots alla varningar, sa han i ett uppmärksammat TV-framträdande.

Under denna tid fick han många brev och e-brev, däribland många som rekommenderade olika alternativa behandlingar. Eftersom han saknade intresse får sådana behandlingar överlämnade han denna korrespondens till en läkare som forskningsmaterial.

Av de 157 skribenter som rekommenderade Bacon alternativa behandlingar specificerade fjorton inte behandlingsmetoden. De flesta av dessa begärde pengar för en ospecificerad behandling. I de återstående 143 breven rekommenderades framför allt meditation, kinesisk medicin, Laetril och olika slags dieter. Det förekom också rekommendationer om värmebehandling, C-vitamin, hajbrosk, yoghurt, grapefrukt, ost, fasta, skrattbehandling m.m. Några av de rekommenderade metoderna är dokumenterat farliga, t.ex. Laetril som orsakat dödsfall (på grund av innehållet av cyanid i de aprikoskärnor varav medlet tillverkas).

Slutsatsen blir att cancerpatienter kan utsättas för en mångfald av förslag till alternativa behandlingar, och att läkarna behöver vara välinformerade om dessa.

Källa: Medical Journal of Australia 183:576-579, 2005.

SOH

Föreningen

Webbtack

Styrelsen och webbadministrationen vill rikta ett stort tack till Mattias Öhman (Linköping) och Markus Hedlund (Uppsala) för allt det arbete de lägger ner på att hålla ordning på föreningens webbforum. Tack! (Forumet nås via föreningens hemsida, www.vof.se.)

Vetenskap och Folkbildning