Publicerat i Folkvett nr 1/2006.

Göran Brusewitz, ordförande i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (SPF), bemöter kritik riktad mot honom i förra numret av Folkvett (nr 4/2005 svenska notiser).

I Folkvett nr 4/2005 omnämns jag under rubriken “Slarv i SPF” i en notis av Jesper Jerkert. Jag försöker hitta vad det är jag slarvar med, men finner inget annat än att Jerkert saknar en källa för några av mina påståenden.

I flertalet av de artiklar vi publicerar i SPF:s nyhetsbrev anges källan i direkt anslutning till artikeln. I detta fall har källan istället angivits i mitt förord, “Ordföranden har ordet”, där jag presenterar innehållet i nyhetsbrevet. Detta har tydligen inte Jerkert observerat. Därför stör det mig då han i Folkvett beskriver mig som slarvig. Slarvig kan jag vara, men inte på det sätt som då och då nämns i Folkvett.

I nämnda nyhetsbrev (nr 24, september 2004) framgår att källan är webbsidan www.alternativescience.com/James-Randi.htm. Läser man hela den artikeln finner man flera resonemang som bemöter mycket av det som Jerkert kritiserar.

Jerkert nämner i slutet av sin notis att han hört Randi säga motsatsen till dessa påståenden. Men en sann skeptiker bör inte ta någons ord för givet – så följ gärna upp dessa påståenden och denna källa, och undersök om det ligger något i dem.

Det tar ofta emot att tillstå att personer man ser som sina företrädare begår misstag eller är mer än lovligt “tveksamma” i något väsentligt avseende – jag har själv erfarit detta vid några tillfällen under senare år när det gäller vissa mer framstående parapsykologer. Det vore därför förtroendeingivande om vi kan enas om att Jerkert och Folkvett kan ha dragit en alldeles för snabb slutsats genom att komma med ett grovt och dåligt underbyggt påstående.

Göran Brusewitz
ordförande SPF
medlem i VoF

Läs Jesper Jerkerts svar.

Vetenskap och Folkbildning