Publicerat i Folkvett nr 4/2005.

Jonathan Lindström: Allt om universum – stjärnor, galaxer och kosmiska mysterier. Bonnier Carlsen 2005, 63 s.

Arkeologen Jonathan Lindström kom för två år sedan med barnboken Allt från början, som handlar om livets ursprung och utveckling (se recension i Folkvett 2/2004). Uppföljaren heter Allt om universum. Här behandlas universums storlek, atomer, Big Bang, stjärnors utveckling, svarta hål, antropiska principen och mycket mer.

För att säga det kort: Allt om universum är på många sätt en utmärkt bok. Faktainnehållet håller mycket hög klass. Illustrationerna är finurliga. Extra imponerande i en faktabarnbok är att Lindström inte bara meddelar vad vi vet utan ibland även förklarar vilka skäl som finns att tro på det. Exempelvis förklarar han Olbers paradox, vilket leder till slutsatsen att universum inte är oändligt gammalt.

Faktarikedomen är stor. Möjligen är den för stor för vissa läsare. Lindströms vilja att förklara så mycket som möjligt tvingar honom att använda en del svåra ord. Barnen kommer med andra ord inte att ta till sig allt på en gång, men jag hoppas och tror att de återvänder till boken många gånger.

Allt om universum riktar sig uppskattningsvis till barn i åldrarna 6-10 år, men även betydligt äldre läsare kan ha nytta och nöje av den. Vi ska vara glada över att Jonathan Lindström vågar ta sig an de stora, komplexa ämnena i barnboksgenren. Ännu gladare bör vi vara över att han lyckas så bra.

Jesper Jerkert
Vetenskap och Folkbildning