Publicerat i Folkvett nr 4/2005.

Sverige

Ny populärvetenskaplig tidskrift

Göteborgs universitet ger ut en ny populärvetenskaplig tidskrift vid namn GU-spegeln. Forsknings- och utbildningsmagasin från Göteborgs universitet. GU-spegeln trycks i färg på tjockt A4-papper, 34 sidor. Redaktör är journalisten Carina Elmäng och första numret har temat moderna myter. Mammas gata för Folkvetts läsare, med andra ord.

I första numret kan man få veta att stölder och inbrott har minskat de senaste 30 åren i Göteborg, att elöverkänslighet och amalgamförgiftning är psykosomatiska sjukdomar, att utbrändhet är ett nytt namn på besvär som tidigare kallats nostalgi och neurasteni, att svenska TV-program är manscentrerade och mycket annat.

GU-spegeln trycks i 5700 exemplar och distribueras gratis till en lista med beslutsfattare i politik och näringsliv, företag och organisationer, stiftelser och statliga verk, gymnasier, bibliotek och museer i Västra Götaland samt riksmedia. Även privatpersoner kan anmäla sig genom epost.

Folkvett-red. hälsar GU-spegeln varmt välkommen och önskar lycka till.

MR

Ordföranden i SPF slarvar

Göran Brusewitz, ordförande i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (SPF), återger utan kommentarer i SPF:s nyhetsbrev nr 24 argument mot Randis miljondollarutmaning, som ju erbjuds den som kan påvisa paranormala fenomen. Reglerna sägs innehålla “tvetydigheter”. Den första skulle vara att det inte finns regler som är tillämpbara på alla utmanare. Det enkla svaret är att om någon kunde formulera regler som var tillämpbara på alla sorters tester så skulle Randi säkert bara bli tacksam.

Den andra “tvetydigheten” är att Randi eftersträvar tester som ger så tydliga resultat att man efteråt inte behöver diskutera statistik. “Men det innebär också att det inte blir några objektiva, oberoende bedömningar eller avgöranden baserade på vetenskapliga kriterier, genomförda av kvalificerade professionella vetenskapsmän”, klagar Brusewitz. Poängen med att utföra tester som ger tydliga resultat är ju att slippa oenighet om utfallet. Tydliga tester underlättar givetvis objektiva och oberoende bedömningar.

“Med dessa två viktiga tvetydigheter i reglerna är man inte förvånad över att Randi aldrig funnit någon seriös aspirant som accepterar hans utmaning”. I själva verket har en stor mängd aspiranter testats genom åren.

“[Randis] position och uttalande indikerar att han aldrig kan acceptera förekomsten av parapsykologiska fenomen eftersom han á [sic] priori är övertygad om att sådana fenomen är omöjliga. (…) Han är inte vetenskapsman men hävdar att han, tack vare några icke avslöjade, icke vetenskapliga metoder, vet att påståenden om parapsykologiska fenomen är komiska och absurda och borde slängas på soptippen.” Någon referens för dessa påståenden ges inte, och själv har jag hört Randi säga ungefär motsatsen.

JJ

Läs Göran Brusewitz svar.

Mp-debatt i Läkartidningen

Jesper Jerkerts artikel om Miljöpartiet i Folkvett 2/2005 publicerades också i en förkortad och något omarbetad version i Läkartidningen nr 38/2005, s. 2671-5. Miljöpartisterna Lena-Maj Anding och Mikaela Valtersson skrev repliker i nr 40 (s. 2880-2), vilka besvarades i nr 41 (s. 2972). Mp-företrädarnas inlägg gick ganska mycket vid sidan av sakfrågan. Anding bekräftade dock att hon stod fast vid följande uttalande om alternativmedicin: “De här behandlingarnas effekter går inte att bevisa på samma sätt som för läkemedel. Men man kan inte blunda för att dessa yrkesgrupper har stor kompetens, att de hjälper många människor och att till exempel kineserna använt akupunktur i hundratals år med erkänd effekt.”

JJ

Högskolan i Kristianstad ger kurser i holistisk läkekonst

Högskolan i Kristianstad erbjuder i november två fortbildningsdagar i “holistisk läkekonst och hälsofrämjande arbete – komplementär och alternativ medicin”. Kursen riktar sig till personer inom vård-skola-omsorg och utövare av komplementära terapier. Skåne län betalar kursavgiften på 1400 kronor för de 50 först anmälda.

Bland föreläsarna finns Gunnel Wallin, ordförande i branschorganisationen KAM (som bland annat företräder homeopater och zonterapeuter), Dina Liljedahl som ska berätta om bioenergimassage, Reijo Pöyhönen som utövar kinesisk akupunktur, och Ursula Flatters som är läkare och verksamhetschef vid den antroposofiska Vidarkliniken i Järna. Eftersom undervisningen vid landets högskolor ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet kan kursdeltagarna se fram mot att vetenskapliga undersökningar av dessa läror kommer att presenteras. Kommer effekt av homeopati (utöver placebo) för första gången att bevisas? Kommer dokumenterad effekt av bioenergimassage äntligen att presenteras på ett begripligt sätt? Kommer Pöyhönen att kunna styrka påståendet att långvarig ilska kan leda till störningar i levern? Eller förklara hur begreppet yin förenar kvinna-jord-tung-passiv? Eller att “elementet” trä är kopplat till ögon och gallblåsa? Kommer antroposofin äntligen att presentera en klinisk studie som otvetydigt visar att utspätt bly är bra mot sängvätning hos barn när månen står i nedan, jämfört med placebo? Eller är det rentav så att kursdeltagarna ska få öva sitt kritiska tänkande på dessa pseudovetenskapliga, orimliga terapier så att de kan upphöra? Det är det minsta skattebetalarna bör kunna begära för sina 70 000 kronor.

DL

KDU:s ordförande öppen kreationist

Ella Bohlin är sedan våren 2005 ordförande i Kristdemokratisk Ungdom, som är kd:s ungdomsförbund. Hon har tidigare varit medlem i Livets Ord i Uppsala. I en intervju i Humanisten nr 3/2005 uttrycker hon sig på följande sätt: “Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt.”

JJ

Internationellt

Opera bluffa eller mutagen musik?

Genom att lyssna på CD-skivor från den amerikanska webbsidan Visionary Music & Multimedia (http://www.visionarymusic.com/home.html) påstås man kunna aktivera sitt DNA. Bland alla new age-fraser och floskler om chakror och vibrationer finns påståenden som att ljudmiljöerna är “väldigt multidimensionella”, ger “en brygga mellan materians många dimensioner och det Gudomliga” och innehåller “djupsinnigt kraftfulla redskap som förbereder dig för nästa våg i evolutionen”. Den 22-23/10 hölls en kurs på skånska Östra Grevie Kursgård av Visionary Music-läraren DeAnne Hampton där kursdeltagarna utlovades aktivera “omkodningsprocessen” i sin “mångsträngade DNA-matris”. Det finns flera sätt att tolka dessa utfästelser. Antingen har firman ingen aning om innebörden av de vetenskapliga termer de använder. Eller så bluffar de rått för att snabbt och lätt lura av kursdeltagarna pengar för nonsens. Båda dessa alternativ är vanliga orsaker till pseudovetenskapliga påståenden. Eller också utsätts deltagarna för mutationsexperiment med uppenbara risker för uppkomst av cancer. Kanske något för Konsumentverket, Strålskyddsinstitutet eller Kemikalieinspektionen att undersöka närmare?

Föreningen

Äldre Folkvett-nummer digitaliseras

Inskanning av gamla Folkvett-nummer pågår, från det allra första numret 1/1983. Meningen är att de ska läggas ut i sin helhet på VoF:s hemsida. Detta kommer mycket troligt att ske senast under första halvåret 2006.

JJ
Vetenskap och Folkbildning