Publicerat i Folkvett nr 4/2005.

Virvlat vatten – Berättelsen om Bertil. Leif Börje-Frid. Öraholma bokförlag 2005, ISBN 91-631-6660-7.

I april 2001 uppmärksammade media förvånat att Riksdagen låtit sätta in vattenvirvlare i sitt vattenledningssystem. Dessa vattenvirvlare består av en bit rör med en spiral inmonterad och saluförs av företaget Plus & Minus AB i Klippan. Enligt marknadsföringen skulle det sålunda virvlade vattnet ha en allmänt positiv inverkan på livsprocessen. Speciellt hävdas att människors problem med elektromagnetiska fält, inklusive jordstrålningsfält, skulle avhjälpas. Dessutom skulle växter som vattnats med virvlat vatten blomstra yppigare, och tomat och gurka skulle ge bättre skördar. Dessa vattenvirvlare togs upp av Sverker Olofsson i konsument-TV-programmet Plus från Umeå (2002-11-11) och lades där i soptunnan, bland annat på inrådan av undertecknad som också deltog i Folkhemmet med Robert Aschberg i TV3 (2001-04-13). Där fick två slagrutegängare förgäves försöka skilja ett kärl med virvlat vatten från nio andra med vanligt sådant.

Denna skeptiska medierapportering till trots blomstrar fortfarande företaget Plus & Minus AB; åtminstone förefaller det så. Entreprenören Kurt Davidsson hjälper schamanen, gurun och slagrutemannen Bertil Pettersson att exploatera diverse produkter i anslutning till vattenvirvlingen. Nu har det också utkommit en hagiografi över denne Bertil Pettersson. Författaren, journalisten och zonterapeuten Leif Börje-Frid skriver berättelsen om Bertil och hans virvlande verksamhet. Denne har också fått en fil. mag. i biologi från Finland, Trygve Forssten, att skriva ett uppskattande förord. Han tillstår ärligt att han inte förstår allt som Bertil Pettersson säger men anser att resultaten talar sitt tydliga språk.

Hela den lilla boken är ett sammelsurium av pseudovetenskap, villfarelser och kvacksalveri. En stor mängd missuppfattningar om vanlig naturvetenskap förs också fram. Bertil Pettersson intresserade sig tidigt för homeopatiska preparat som enligt hans erfarenhet var ytterst verksamma. Han tillbringade i sin ungdom lång tid med att undersöka sådana preparat med hjälp av pendlar som fick svänga över burkarna. Från homeopati är steget inte långt till andra undersökningar av rent vatten. Enligt boken gjorde Pettersson så småningom en oberoende återupptäckt av Viktor Schaubergers gamla idéer om att vatten som får röra sig i virvlar har mer eller mindre magiska krafter.

För att göra en lång historia kort beskriver boken hur all möjlig ond strålning ökar mer och mer i vår värld och leder till att balansen mellan hjärnhalvorna störs. Med hjälp av virvlat vatten återställs denna balans. Med strålning menas i denna bok dels naturlig strålning, som sägs bestå av jordstrålning, solstrålning och kosmisk strålning, dels alla typer av naturliga och artificiella, elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. Kunskaper i fysik lyser med sin frånvaro. Till exempel ställer författaren ett uttalande av mig om att jordstrålning (från Curry- och Hartmannlinjer) icke existerar mot några rader ur en bok av Hans-Uno Bengtsson där han berättar att planeten jorden strålar ut ungefär lika mycket energi som strålar in. Han avslutar detta avsnitt sålunda: “Vem har rätt? Docent Hanno Essén eller lektor Hans-Uno Bengtsson? Vi väntar med spänning på ett klargörande från forskningsvärlden…”.

Här kommer detta klargörande: Hans-Uno Bengtsson, som för övrigt utsågs till Årets folkbildare 1993 av VoF, och Hanno Essén, vice ordförande i VoF, är totalt eniga i frågor som dessa. Den jordstrålning som jag, Hanno Essén, inte tillerkänner existens är den som sägs emanera från speciella linjer som bildar rutmönster i landskapet och som endast kan återfinnas med vinkelpekare eller slagruta av diverse självlärda experter. Jag kan utan vidare garantera att Hans-Uno Bengtsson inte heller tror på den. Att planeten Jorden utstrålar energi, huvudsakligen värmeenergi i mikrovågsområdet, är välbekant för fysiker. Den är möjlig att mäta noggrant med vetenskapliga instrument och det är den som Hans-Uno talar om i det som citeras.

Boken är full av andra missuppfattningar och felaktigheter av liknande slag. Jorden uppges ha ett magnetfält på 300 000 volt (magnetfält mäts i gauss eller tesla, inte i volt). I Några ord att enas om innan vi går vidare, i början av boken, står det “Radiofrekvenser, avger elektromagnetiska fält…”. I Ordförklaringar, ett avsnitt i slutet av boken, står det “Joniserande strålning är en jon som släppt ifrån sig en eller flera elektroner…”. Även utan fackkunskaper kan man uppfatta det förvirrade i sådana yttranden. Man får också veta att: “Inför flytten till sydligare nejder måste fåglarna ladda upp sig med både mat och jordmagnetism”. Det är därför de sitter på kraftledningar, hävdar Pettersson.

I boken finns också en hel del om elöverkänslighet, sjukvården, hjärnhalvor och placebo. Det konstateras att sjukhus bör vara roterande envåningsbyggnader. Det sägs att all sjukdom kommer från hjärnan. Mot slutet finns ett längre avsnitt med tretton brev från nöjda kunder/patienter som Bertil Pettersson hjälpt. Boken avslutas med en litteraturlista som upptar imponerande men idiosynkratiska namn som Hans-Uno Bengtsson, Stephen Hawking och Albert Einstein. Själsfränder som Olof Alexandersson och Clas Tegenfeldt finns där också. Sist men inte minst finns råd och tips om hur du gör din egen pendel och vinkelpekare. Boken ger värdefull insikt i en tankevärld där många av naturvetenskapens begrepp figurerar men där vissa andra, som objektivitet, upprepbarhet, falsifierbarhet, dubbelblindning och statistisk signifikans inte satt några som helst spår.

Hanno Essén
Vetenskap och Folkbildning