Publicerat i Folkvett nr 2/2004.

Kreationister brukar utåt framhålla att de har ett rent vetenskapligt syfte, och alls inte något religiöst syfte, med att ifrågasätta evolutionen. Nu har vi fått svart på vitt på att detta bara är en yttre fasad. Det fundamentalistiska bokförlaget XP Media har skickat ut ett e-postmeddelande till alla sina kunder där de vädjar om ekonomiskt stöd för Mats Moléns kreationistiska verksamhet.I tiggarbrevet framställer man kreationismen så som vi kritiker alltid sett den, nämligen som ett led i argumentationen för en fundamentalistisk religionsuppfattning. Så här står det t.ex.:

“När vi nu nåtts av beskedet att Mats Molén kan tvingas till att sluta att skriva böcker, hålla föredrag, jobba med Skapelsemuseet, skriva artiklar och uppmuntra ungdomar och andra att engagera sig i dessa frågor, då förstår vi att detta skulle bli en förlust för Guds rike i Sverige (…) Bed för Mats Molén att han får vishet att ta rätta steg just nu. Stötta honom ekonomiskt varje månad om du har möjlighet.”

Vetenskap bedrivs i syfte att ta reda på hur saker och ting förhåller sig, inte i syfte att bevisa eller motbevisa den ena eller andra religiösa tesen. Den verksamhet som Molén och hans förläggare bedriver har inget med vetenskap att skaffa. Det vore klädsamt om de nu tog steget fullt ut och slutade framställa kreationismen som vetenskap.

Vetenskap och Folkbildning