Publicerat i Folkvett nr 3/2003.

Sverige

Förnimmelse av fiasko

Efter Kanal 5:s serie “Förnimmelse av mord”, där klärvoajanta personer skulle hitta nya spår i ouppklarade mordutredningar, har Aftonbladet (2003-08-23) tagit reda på vad som har kommit fram. Svaret är – ingenting. Programserien har inte resulterat i ett enda nytt spår, enligt en rundringning till de ansvariga kriminalkommissarierna. Göran Gunnarsson, kommissarie i Örebro, kommenterar: “Det gick precis som vi befarade från början. Det här är bara nonsens. För oss har det inte varit till någon som helst hjälp.” Även om inte klärvoajansen fungerade så hade man ändå vissa förhoppningar om att uppmärksamheten kring fallen skulle leda till nya tips. Men även på det området har polisen kammat noll. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, dömer ut programmet: “Det är cyniskt, djupt oetiskt och handlar bara om att tjäna pengar. Det kan jämföras med kvacksalvare som utnyttjar cancersjuka som inte anses kunna få mer hjälp av sjukvården.”

Johan Westman, programchef på Kanal 5, försvarar sig med att de anhöriga har lämnat sina medgivanden. Och förresten så tror han att metoden fungerar i alla fall.

Det vore förstås tjänstefel att säga något annat – programmet återkommer i höst.

Claes Malmberg som mystiker

Det följande är en passage ur ståuppkomikern och buddhisten Claes Malmbergs Sommar-program (2003-07-19): “Ljuset går så obeskrivligt fort, att vi människor med våra tröga sinnen inte kan uppfatta dess hastighet. Men en sak som är om möjligt ännu mer besynnerlig är att ljusets hastighet är konstant. Det vill säga, det spelar ingen roll om ljuset kommer mot oss eller färdas från oss, hastigheten är ändå densamma. Även om vi skulle färdas mot ljuset i låt säga 200000 km/s och ljuset, som vi ju vet, skulle ha sin hastighet av 300000 km/s, så skulle inte hastigheten när vi kolliderar med ljuset vara som om två fordon krockar, 500000 km/s, utan som ni redan har räknat ut 300000 km/s. Fräckt. Detta mycket märkliga fenomen har fått vissa forskare att misstänka att vi, dvs. vi levande varelser, är en förutsättning för ljuset, att vi skapar ljuset och att ljuset skapar oss. Vi är varandras förutsättningar. Jag påstår inte att det är så, men håll med om att det är en vacker tanke.” Folkvett har förgäves försökt förstå hur slutsatsen kan följa ur förutsättningen.

Tysk väderbluff

Wolfgang Röder gör varje år väderprognoser avseende hela sommaren. I Sverige har särskilt Aftonbladet låtit Röder komma till tals. Ibland presenteras han som meteorologiprofessor vid Freie Universität i Berlin. Röder har visserligen arbetat vid universitetets meteorologiska institution, men han har aldrig doktorerat, än mindre varit professor. Den svenske meteorologen Peo Ganerlöv har kontrollerat hur Röders spådomar stämt i östra Svealand för juni, juli och augusti de senaste sex somrarna. Han ger Röder godkänt för blott åtta månader av arton. Både svenska och tyska meteorologer tar avstånd från Röders verksamhet som de anser vara helt ovetenskaplig. Om spådomarna stämmer dåligt även i år så lovar Röder att upphöra med sina långtidsprognoser.

(Dagens Nyheter 2003-06-15)

Professor säljer pseudovetenskap

Per-Christer Odén är professor i skoglig fröforskning vid SLU i Umeå. Han är också VD i Pharmanova, som säljer hälsokost men även anordnar kurser i irisanalys. Irisanalys går ut på att en analys av ögats regnbågshinna (iris) ska klarlägga individens känslomässiga natur. När ögonläkare påpekar att förfarandet saknar vetenskapligt stöd, svarar Odén: “Det här är så nytt att de inte känner till det, men det bedrivs forskning inom området just nu” (Västerbottens-Kuriren 2003-06-06). Folkvett kan upplysa att idén ingalunda är ny. Irisdiagnostik (eller iridologi) uppfanns av Ignaz Peczely, en läkare i Budapest som publicerade en bok i ämnet 1880. Han trodde att ett noggrant studium av iris kunde avslöja olika sjukdomar. Läran finns kvar än idag, trots att den har testats vetenskapligt och befunnits vara värdelös.

Magneter mot Parkinson

Mats Larsson, känd från tv-programmet “Vem vill bli miljonär?”, har i Parkinsonförbundets tidning beskrivit hur han blivit friskare av magnetprylar som totalt kostade 15000 kr. Det har väckt stor debatt bland förbundets medlemmar. Enligt företagen som säljer magnetprodukter ska de hjälpa mot de mest skilda problem: muskelsmärtor, huvudvärk, hosta, sömnsvårigheter, stress, förstoppning, dålig blodcirkulation m.m. “Om det stämde skulle magnetbehandling vara mer fantastisk än någon idag känd medicin”, kommenterar Ingrid Söderquisth på Konsumentverket. Verket förbjöd redan för ett år sedan Naturhuset AB att påstå dylika saker om sina magnetmadrasser.

(Råd&Rön 7/2003, s. 7)

Lundell = Bellman?

Friskvårdspedagogen Tommy Bäck driver hemsidan www.reincarnationresearch.com tillsammans med Daniel Lundberg. Här framgår att Ulf Lundell i ett tidigare liv var Carl Michael Bellman. Det finns många intressanta kopplingar mellan personerna, heter det. Vidare: “Dessutom hade Bellman en musikalisk vän vid namn Johan Henrich Kellgren som är väldigt lik Mats Ronander, så det är mycket möjligt att de kände varandra i sina tidigare liv och håller ihop även detta liv, för att inspirera varandra och berika kulturen!”

Här är några fler påstådda reinkarnationer: W. A. Mozart = Michael Jackson, Frédéric Chopin = Prince, Franz Schubert = Van Morrison, Giacomo Puccini = Freddie Mercury, Edvard Grieg = Eric Gadd, Thomas Tallis = Björn Ulvaeus, Antonio Vivaldi = Paul McCartney.

Bäck och Lundberg tror att de föreslagna kopplingarna är äkta “på grund av likheter i utseende, musik, personlighet och intressen. Fortsatt forskning skall visa hur många av dessa kopplingar som håller för denna närmare undersökning.”

Vari den närmare undersökningen består framgår inte.

JJ

Internationellt

Sanningen sållad i USA?

I många år har det rasat debatter om hur konservativa politiker försökt kontrollera USA:s statliga konststöd utifrån icke-konstnärliga synpunkter (oftast pryderi och allmän kulturkonservatism). Med president Bush d.y. tycks denna sedvänja ha spritt sig från konstens område till vetenskapens, och nu är det inte bara pryderiet som styr. Enligt en rapport (augusti 2003) från oppositionsledamöternas särskilda undersökningsgrupp vid Representanthusets kommitté för myndighetsreformer har Bush-administrationen i många dokumenterade fall manipulerat akademiska beslutsgångar och förvrängt eller förtigit vetenskapliga resultat. Tendensen i dessa ingrepp är att de generellt gynnar grupper som stödjer Bush, såsom konservativa organisationer och industrikonglomerat. Områden där politiskt motiverade ingrepp i forskning, upplysning och tjänstetillsättningar konstaterats är bl.a. sexualupplysning, miljöförstöring, försvarsfrågor, fossila bränslen, stamceller, drogmissbruk och arbetsplatssäkerhet.

Rapporten är förstås framtagen av Bushs politiska motståndare och bör därför läsas kritiskt. Den finns tillgänglig på nätet (http://www.house.gov/reform/min/politicsandscience/).

Varför är UFOn tefatsformade?

“Det finns nästan inte en enda ufo-bok som inte hänvisar till Kenneth Arnolds observation den 24 juni 1947. Detta datum betraktas av många som ufo-fenomenets formella födelsedag och ufologin återkommer ständigt till denna händelse vilken inledde den moderna erans föreställningar om ufon. Det var också vid denna tilldragelse, om man nu kan tala om tilldragelse, som begreppet ‘flygande tefat’ (flying saucers) lanserades i amerikanska media. Under en flygning över Cascade Mountains i delstaten Washington hade piloten Kenneth Arnold sett en formation av nio objekt som rörde sig i en otroligt hög hastighet. Arnold hade beskrivit det sätt de rörde sig på som ‘ett fat skulle göra om man kastade smörgås med det på vattnet’. En journalist lanserade beteckningen ‘flying saucers’ och denna beteckning visade sig slå an en ton i det amerikanska folket. De följande dagarna strömmade det in rapporter om flygande tefat. Inom loppet av några få veckor hade man sett flygande tefat i de flesta av USA:s delstater. Men av tidningsartiklarna om händelsen över Cascade Mountains framgick inte att Arnold hade beskrivit objektens utseende som halvmåneformade (crescent shaped) [det vill säga inte alls runda som fat]. Att Arnold endast hade beskrivit hur de hade flugit, inte hur de såg ut, var det ingen som tänkte på.”

(Georg Rønnevig, Alien abduction: historiske og sosiokulturelle tilnærminger til forestillinger om å ha vært bortført av UFO, Oslo 1999, s. 18-19, citerad enligt Iver B Neumann, Mening, Materialitet, Makt, Lund 2003.)

Hinduhumbug

I en artikel i Axess nr 5/2003 skriver statsvetaren Sten Widmalm om farorna med postmodernism och total relativism i tredje världens högskolesystem, särskilt i kombination med en stark politisk styrning av forskningen. I Indien försöker en högljudd hinduisk nationaliströrelse skriva om landets förhistoria så att det tidiga Indien framstår som ett land (inte splittrat som idag mellan Indien och Pakistan) med ett folk (utan muslimer och kristna) samlat under ett hinduiskt styre. En frontfigur i spridningen av hinduisk pseudovetenskaplig historieforskning är N. S. Rajaram, tidigare teknikprofessor i USA. Rajaram har tillsammans med N. Jha utgivit boken The Deciphered Indus Script (2000), där de påstår sig ha dechiffrerat över 2000 inskrifter från Induskulturen, som blomstrade ca 2500-1700 f.Kr., och därigenom lagt 1000 år till åldern hos språket sanskrit. Fastän indiska forskare förstås kunnat se igenom Rajarams och Jhas felaktiga resonemang, så är det utländska experter som mest vågat ta bladet från munnen. Amerikanerna Michael Witzel (professor i sanskrit) och Steve Farmer (historiker) har t.ex. publicerat en förödande kritik mot Rajaram och Jha i den indiska tidskriften Frontline (13 okt 2000).

Föreningen

VoF publicerar bok om antroposofin

Vetenskap och Folkbildning har just givit ut Antroposofin – en kritisk granskning i samarbete med Leopard Förlag (ISBN 91-7343-046-3). Pocketboken på ca 120 sidor är en antologi med Jesper Jerkert som redaktör. Övriga medverkande är Sven Ove Hansson, Hans Isaksson, Holger Kirchmann, Olof Andrén och Peter Staudenmaier. Texterna behandlar antroposofins kunskapssyn, människosyn och medicinska teorier, biodynamiskt jordbruk samt antroposofins raslära och förbindelser med högerextrema rörelser. Medlemmar i VoF får boken gratis.

Vetenskap och Folkbildning