Publicerat i Folkvett nr 3/2003.

Parapsykologin har blivit högaktuell i Sverige genom att Lunds universitet nu har inrättat en professur i ämnet.

Den viktigaste skiljelinjen när det gäller parapsykologin går mellan dem som ställer samma slags krav om bevisning som man gör inom andra vetenskapsområden, och dem som på olika sätt försöker skapa en “gräddfil” med lägre beviskrav. Denna gränslinje går till stor del inom parapsykologin, eftersom det bland dem som kallar sig “parapsykologer” förekommer högst olika inställning till vetenskaplig bevisföring.

En stor del av detta nummer ägnas åt en artikel av två svenska parapsykologer, som hör till dem som vill ställa stränga krav på bevisning av paranormala fenomen. I ett kommande nummer kommer debatten att fortsätta. Parapsykologins insteg i det svenska universitetsväsendet gör det ännu mer angeläget än tidigare att få klarhet om vad parapsykologin och dess företrädare står för.

Vetenskap och Folkbildning