Publicerat i Folkvett nr 3/2003.

Parapsykologin har blivit högaktuell i Sverige genom att Lunds universitet nu har inrättat en professur i ämnet.

Den viktigaste skiljelinjen när det gäller parapsykologin går mellan dem som ställer samma slags krav om bevisning som man gör inom andra vetenskapsområden, och dem som på olika sätt försöker skapa en ”gräddfil” med lägre beviskrav. Denna gränslinje går till stor del inom parapsykologin, eftersom det bland dem som kallar sig ”parapsykologer” förekommer högst olika inställning till vetenskaplig bevisföring.

En stor del av detta nummer ägnas åt en artikel av två svenska parapsykologer, som hör till dem som vill ställa stränga krav på bevisning av paranormala fenomen. I ett kommande nummer kommer debatten att fortsätta. Parapsykologins insteg i det svenska universitetsväsendet gör det ännu mer angeläget än tidigare att få klarhet om vad parapsykologin och dess företrädare står för.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.