Publicerat i Folkvett nr 1/2003.

Roger Skoog. Om UFO verkligen finns borde det finnas en mängd fotografier även från tiden före 1947. Kamerans massiva inträde hos allmänheten i mitten av 1920-talet borde rimligen ha alstrat UFO-fotografier de kommande åren, men så är icke fallet.

Rullfilmsfotograferingen presenterades som populär, lätthanterlig och rolig hobbysyssla för envar redan år 1889. Den moderna kameran Leica gjorde sin debut 1925 och fotograferandet blev ännu enklare, med ett genombrott för fotograferandet hos allmänheten som följd. Från år 1925 och framåt fanns goda tekniska förutsättningar för att kunna fotografera UFO-objekt, men ändå dröjde det ytterligare drygt 20-25 år innan UFO eller flygande tefat hamnade på bild och blev kända i sin samtid.

Föddes UFO-myten med Arnolds observation?

Vari låg svårigheten att fotografera UFO:n före Kenneth Arnolds berömda observation 1947? Fanns det inga UFO:n på den tiden, eller var det bara så enkelt att folk inte ansåg att något sådant existerade före denna händelse? Hur stor betydelse har media och populärkulturen i så fall haft för UFO-observationerna? Man kan ställa sig frågan om tidningar, böcker, radio och biograffilmer skapade något som egentligen inte fanns. Fanns det UFO före 1947 så måste man förklara varför UFO:na i princip drev gäck med fotograferna under hela första halvan av 1900-talet. Vilka andra orsaker kan då lyftas fram? Finns det över huvud taget några alternativa förklaringar bortsett från att kameratätheten bland vanligt folk ökade explosionsartat först under 1900-talets andra hälft?

Det är nu i efterhand mycket lätt att dra slutsatsen att UFO:na uppstod i samband med Arnolds observation, men ett sådant konstaterande kan vara förhastat. För att veta helt säkert måste man forska kring det hela. Oavsett detta verkar de flesta flygande farkosterna före 1947 endast ha förekommit i science fiction-litteraturen (bl.a. figurerar ett tefat i en engelsk novell redan 1912), samt på biografdukarna. 1947 uppkom den allmänna benämningen “flygande tefat”, vilket på denna tiden även innefattade observationer utan flygande farkoster.

Man kan nog säga att Kenneth Arnolds observation skapade en företeelse som tidigare endast fanns i populärkulturen. Själva UFO:na borde dock ha existerat oavhängigt av tefatens intrång i människans sinnevärld. Var finns alla plausibla bilder av UFO:n från mitten av 1920-talet och framåt, då amatörkamerans tillgänglighet och användarvänlighet ökade? Även denna ökning borde ha gett ett observerbart resultat i form av otaliga bilder. Det finns förvisso UFO-bilder från denna tidsepok, bl.a. en bild av Edward Pline från 1929 (Ward Sawmill, Slide Ward i Colorado). Denna bild visar något tefatsliknande, men objektet påminner faktiskt mer om en fysisk skada på negativ eller fotografi än något okänt flygande föremål.1

De få UFO-bilder från 1920-40 talen som bevisligen ändå existerar och föreställer diverse tefat, ljussken och andra okända objekt bör av olika anledningar tillskrivas låg trovärdighet. Diffust eller okänt ursprung, misstänkta skador på negativ, beskurna bilder utan vidhängande förklaring eller en bristfällig bildtext är några få exempel av alla de parametrar som alltid drar ner trovärdigheten hos denna typ av bilder.

Tidiga UFO-bilder?

En svensk UFO-bild togs i Guldsmedshyttan redan den 9:e juli 1946 och troddes länge föreställa en så kallad spökraket. Bilden publicerades i många tidningar både inom och utom landet. Detta är förmodligen den enda bilden på de påstådda spökraketerna, en underart av UFO:na. Fotot har dock fått sin förklaring då föremålet identifierats som en ljusstark meteor.

Vem har då i efterhand fått äran av att ha tagit världens första oförklarliga UFO-bild? En som nämns i sammanhanget är amerikanen Frank Ryman. Ryman tog sin bild den 4:e juli 1947 från sin egen tomt i Lake City, norr om Seattle. Bilden publicerades i tidningen Seattle Post Intelligencer den 5 juli 1947 under rubriken “Seattle lensman first to catch disk by camera” och visar ett litet ljust föremål avtecknat mot en mörk bakgrund. Bilden har analyserats och föreställer nog inget UFO-objekt utan har tolkats som trolig väderballong.2

En annan tidig bild som visar ett oidentifierat flygande föremål togs av Paul Trent på dennes gård vid McMinnville i Oregon den 11:e maj 1950. Bilden föreställer ett klassiskt flygande tefat som i fullt dagsljus svävar ovanför gårdsplanen. Bilderna från detta otroliga möte mellan ett flygande tefat och paret Trent anses fortfarande vara några av de bästa UFO-fotografier som tagits. Senare datoranalyser har visat att ingen dold upphängningstråd finns (läs: inte kan upptäckas). Tefatet har en skärpa som tyder på att det (skenbart) befann sig på drygt en kilometers avstånd.3

Trent fäste så liten vikt vid bilderna att det gick några dagar innan filmen lämnades in för framkallning. Orsaken var att det återstod några tomma bildrutor som skulle fyllas först. Detta förfarande förefaller anmärkningsvärt. Bilderna är dessutom repiga och inte av speciellt hög kvalitet vilket kan förklara att ingen upphängningstråd står att upptäcka.

En teori är att man använt en backspegel från en gammal lastbil – Ford Model T årgång 1911. Denna teori får nog betecknas som trovärdig.4 Det finns även spekulationer om att föremålet skulle kunna vara en slags skivvikt hemmahörande i en Dual-grammofon från 1940-talet. Både skivvikten och backspegeln har samma form som Trents tefat. En bild som har överlevt i över femtio år utan att man kunnat avföra den är utan tvekan ett skickligt uträttat dagsverke i konsten att förfalska en bild.

1951 togs ett fotografi av amerikanen Carl Hart som visar de så kallade Lubbockljusen. De var himlaljus som rörde sig i formation över staden Lubbock i Texas. Vad dessa ljus var är fortfarande höljt dunkel. Kanske är bilden ett av de första riktiga UFO-fotografierna, men detta beror ju i så fall endast på att de ca 18 objekten som flyger i plogform ännu inte fått sin genuina förklaring. En spekulation kring bilden är att den föreställer reflektioner av fåglar som flyger i formation.5

Några andra kända UFO-bilder härstammar från året 1952. Bland dem finns bl.a. en tidig svensk UFO-bild tagen i trakten av Mora. Denna inom UFO-rörelsen upphaussade bild föreställer två ganska ointressanta ljussken.6 De är sannolikt två astronomiska objekt. Enligt UFO-expertisen är detta möjligen Sveriges enda genuina UFO-bild, men detta är nog mest önsketänkande. En annan bild är tagen av Delbert Newhouse vid Tremonton i Utah den 2:a juli 1952 och visar fyra lysande runda objekt. Newhouse använde en 16 mm:s-kamera när han förevigade UFO-objekten som troligtvis är fåglar.7

George Adamski fotograferade ett flygande tefat 1952, men denna bild är helt klart ett falsarium och föreställer ett venusianskt rymdskepp (!).8 Bilden är ett av världens mest kända tefatsfotografier.

Märkliga fotobevis

UFO-författaren Wendelle Stevens har tillsammans August Roberts givit ut ett par riktigt dåliga UFO-böcker med inriktning på UFO-fotografier. I UFO Photographs Around the World får vi veta att det första UFO-fotografiet härrör från 1883, men detta i så fall ytterst sensationella fotografi är av någon outgrundlig anledning inte med i boken.9 Bilden finns dock tillgänglig på Internet och sägs visa 15-20 diskusformade objekt som befinner sig framför solen. Bilden är tagen genom ett teleskop av Jose Bonilla på Zacatecas-observatoriet i Mexico den 12:e augusti 1883 och visar en icke alltför märkvärdig, suddig, oval, svart prick på solskivans övre del.10 I boken visas däremot andra “fotobevis” och tre av dessa tidiga UFO-bilder är från 1907 (Norge), 1908 (Ryssland) och 1917 (Portugal). Den första bilden visar ett moln, den andra bilden något diffust som kan vara en solnedgång, en molnslöja eller ett kameratekniskt fel etc. Den tredje bilden visar faktiskt ett föremål som kan vara en fågel eller ballong. Det finns flera liknande föremål på bilden som ser ut fåglar och det finns väl knappast något som tyder på annat heller.

I denna UFO-fotobok får vi veta att det mellan 1883 och den 4:e juli 1947 (då Ryman tog sin uppmärksammade bild) har tagits hela 39 UFO-fotografier. Av dessa 39 fotografier visas dock endast tre stycken i boken.

Bildbeviset från 1870

Frågan om vem som har tagit den första UFO-bilden går ju egentligen inte att besvara eftersom det inte verkar finnas någon oförklarlig UFO-bild som härstammar från tiden före 1947. Undantaget skulle möjligen kunna vara ett fotografi från 1870. Detta är ett gammalt stereofotografi som avbildar en molnformation över Mount Washingtons topp i New Hampshire. I bildens nederkant kan man urskilja en lätt asymmetriskt, avlångt och cigarrformat objekt. Bilden anses i vissa kretsar vara den allra första UFO-bilden.11 Bildens UFO-etikett har självfallet tillfogats i ett betydligt senare skede. Att bilden är tagen från en luftballong är ingen djärv gissning, detta eftersom bergets topp ligger 1917 m.ö.h. UFO-objektet är inte speciellt suddigt, vilket är konstigt såvida inte ballongen och objektet båda stod stilla i luften när bilden togs. Rörelseoskärpa kanske är orsaken till objektets utdragna form. Kan det vara en luftballong som fått denna konstiga form p.g.a. extrem rörelseoskärpa i sidled? Korgen kan ju helt enkelt ha retuscherats bort i ett senare skede. Med tanke på att fotograferingen skett på hög höjd i ett begränsat utrymme i en luftballong med den tidens klumpiga kameror är bilden exceptionellt bra. Det finns dock många frågetecken kring denna drygt 130 år gamla bild, och man kan undra var den andra bilden finns. Stereofotografering alstrar ju alltid två.

Man kan säkert hitta fler suspekta UFO-liknande saker i gamla fotografier, men hade något exceptionellt fotograferats torde detta ha uppmärksammats redan på sin tid.

Noter

 1. Edward Plines bild från 1929 finns att beskåda på http://homepage.ntlworld.com/m.hurley/photos.html.
 2. Informationen om Frank Rymans fotografi som redovisas i denna text finns bl.a. att tillgå i History Link Database som man finner på följande webbsida: http://www.historylink.org/welcome.htm.
 3. Analyser av Trents fotografier finns redovisade i Peter Brookesmith (red.), Det Oförklarliga – Besök från rymden?, Höganäs 1986, s. 66-69 samt i Charles Bowen, Det oförklarliga – Märkliga UFO-fall, Höganäs 1987, s. 42.
 4. Dokumentation kring Trent-fallet och särskilt kring teorin om att tefatet skall vara en Ford-backspegel finns till beskådande på följande webbsida: http://www.ufx.org/mcminn/object.htm, samt i Skeptical Inquirer nr 2, 2001.
 5. Bilden som föreställer Lubbockljusen finns bl.a. till beskådande i boken Det Oförklarliga – Märkliga UFO-fall, s. 55 och i UFO-aktuellt nr 2, 1997, s. 16-17.
 6. Morafallet finns beskrivet i UFO-aktuellt nr 2, 1990, och nr 2, 1993 samt i Clas Svahn, UFO-mysteriet, Nyköping 1998, s. 49-54 och i Clas Svahn, UFO – Möte med det okända, Sundbyberg 2000, s. 70-74.
 7. Bilden finns publicerad i UFO-aktuellt nr 2, 1997, s. 18.
 8. Bilden på det venusianska spaningsskeppet finns i flera av George Adamskis böcker, bl.a. i Ombord på rymdskepp, Helsingborg 1973 (3:e uppl.), s. 48-49.
 9. Wendelle C. Stevens & August C. Roberts: UFO Photographs Around the World (2 vol.), Tucson, Arizona 1985-86.
 10. Bilden av Bonilla kan studeras på följande webbsida: http://homepage.ntlworld.com/m.hurley/photos.html.
 11. Bilden kan beskådas på nätadressen i föregående not.
Roger Skoog är amatörfotograf, kritisk granskare av UFO-observationer och medlem i VoF.
Vetenskap och Folkbildning