Publicerat i Folkvett nr 2/2002.

Vi ägnar större delen av detta nummer åt två dialoger. Dels har vi bjudit in Föreningen för Antroposofisk Läkekonst att kommentera en kritisk artikel om den antroposofiska medicinen. Dels publicerar vi ett inlägg av kreationisten Mats Molén, följt av ett bemötande.

Sådana dialoger är en viktig del av det som Folkvett vill åstadkomma. Det är ett vanligt misstag inom den traditionella vetenskapen och dess institutioner att inte alls befatta sig med riktningar av det slag som Folkvett sätter strålkastarljuset på. Men det fungerar inte att försöka tiga ihjäl avvikande uppfattningar, inte ens om de är helt grundlösa. I stället bör man göra två ting: Dels klargöra orsaken till att dessa uppfattningar inte blivit vetenskaplig accepterade. Dels eftersträva en dialog med deras företrädare, en dialog som alltid bör ha fokus på frågan vad som har påvisats vetenskapligt.

Man kan kanske beskriva inställningen till den avvikande vetenskapens företrädare med en liknelse från trafiken. Den traditionella inställningen har varit körförbud, dvs. att inte alls släppa in dem i diskussionen. Själva brukar de ofta begära en “gräddfil” i den vetenskapliga diskussionen; dvs. de vill vara med, men vill inte bli underkastade samma krav om rigorös bevisning som vanliga forskare utsätts för.

Folkvett tillämpar varken körförbud eller gräddfil. Vi vill ha en diskussion med företrädare för den avvikande vetenskapen, men det ska vara en diskussion på samma villkor som gäller för den gängse vetenskapen, med andra ord en kritisk och skärskådande diskussion där det ställs stränga krav på bevisning för att ett påstående ska anses vara hållbart.

Vetenskap och Folkbildning