Publicerat i Folkvett nr 2/2002.

Sverige

Förtydligande

I förra Folkvett fanns en notis om att personer med blodgrupp B enligt kinesisk vidskepelse anses sakna självständighet, kritiskt tänkande och laganda. Det framgick också att Susanna Ehdin har blodgrupp B. Det senare kunde verka vara en helt irrelevant upplysning. Vad som inte framgick av notisen, men däremot av Dan Larhammars artikel i Folkvett 1/2001, är att Ehdin själv tror på och sprider liknande ovetenskapliga uppfattningar om att olika blodgrupper representerar olika människotyper.

Högskolekurser om pseudovetenskap

Högskolan i Kristianstad ska under höstterminen 2002 ge en orienteringskurs om 5 p (endast grundläggande behörighet krävs) med namnet “Vetenskap eller pseudovetenskap – det är frågan”. Stockholms universitet ger i samarbete med KTH en liknande fempoängskurs nu under vårterminen 2002. Göteborgs universitet har i flera år givit orienteringskurser där astrologi jämförs med vetenskapen astronomi.

Spåman polisanmäld

En man som påstår sig vara spåman i Alby, söder om Stockholm, har polisanmälts av en kvinna som lagt ut nästan 10 000 kronor på sessioner med mannen. Mannen har bl.a. lovat att ordna åska och att kvinnan skulle vinna 100 000 kr om hon köpte en viss trisslott. Kvinnan var dock inte nöjd med utfallet av mannens trollkonster, som bl.a. innefattade ett offer av en svart ko i Senegal. Mannen har även tidigare polisanmälts flera gånger.

(Metro 2002-03-22)

Vetenskap och Folkbildning