Publicerat i Folkvett nr 4/2001.

Sverige

Pendelhomeopati

I Tidskrift för homeopati 3-4/2000 finns en artikel om pendlar och slagrutor. Författaren Harry Holm går ut hårt: “Att förneka de fenomen, för vilka dessa ger uttryck, är numera inte möjligt för någon annan kategori av det mänskliga psyket än den arroganta okunnigheten, vilken stundom kallar sig vetenskap.”

Vad är kopplingen mellan pendlar och homeopati? Här är den: “Tag t.ex. ett glas morotssaft. Ni pendlar och finner att organismen vill ha det. Ni dricker ur glaset pendlar åter om en halv timme. Då blir resultatet, att morotssaft vill man alls inte ha. Nej, nu har ni fått det ni ville och är mätt. Men pendla dagen därpå, eller senare på dagen, så kanske det passar igen. Ni kanske pendlar ett läkemedel. Vill inte ha det. Organismen är mättad – medicinen kan just då inte göra någon nytta. Men efter en vecka är den mycket bra.”

Tidskriften utges av Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati.

Scientologer i fårakläder

Scientologerna är skickliga på vilseledande marknadsföring. De driver bl.a. Narconon och Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR). Narconon är inriktat på vård av narkotikamissbrukare, och har länge lyckats lura vissa poliskontor att sprida propagandamaterial. I sin tidning NarcononNytt Special hävdar rörelsen att de bedriver samarbete med Polishögskolan, trots att något sådant inte förekommit på flera år och trots att Polishögskolan bett Narconon att sluta sprida dessa felaktiga uppgifter. KMR försöker få psykiskt sjuka människor att välja scientologi istället för psykiatri. Särskilt försöker scientologerna infiltrera verksamheten som bedrivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

(FRI-brevet 2/2001)

Folkvetts trognaste läsare?

En av Folkvetts trognaste läsare är Sven Magnusson, redaktör för Sökaren. I nästan varje nummer av sin tidning kommenterar han V&F. Omdömena är i regel negativa. Några exempel under det senaste året:

“Skeptikerna har inte rätt” (Sökaren 4/2001), “I VoF saknas sund vetenskaplig vidsynthet. Föreningen motverkar radikalt nya idéer inom vetenskapen” (3/2001), “Det är naturligtvis endast fördomar som ligger till grund för flera av skeptikernas uppfattningar” (2/2001), “Skeptikerna bör överväga att rita om sin karta över verkligheten” (1/2001), “Skeptikerna vill att världen skall vara enkel och lätt att förstå. Men den är mycket märkligare än de tror” (6/2000).

Cancerkvacksalveri

På Mistelgården i Höganäs försöker man bota cancer med mungbönor, våtvarma omslag, åkerfräken och andra enligt vetenskaplig medicin värdelösa metoder. TV4:s nyheter sände 2001-10-10 ett reportage om Rigmor Rohm, vars make Lennart insjuknade i cancer. Rohm satte sitt hopp till Mistelgården. Tio dagars behandling kostade 13000 kronor. Behandlingen hade ingen effekt – Lennart Rohm avled i cancer. Mistelgårdens verksamhet torde bryta mot kvacksalverilagen, som förbjuder ovetenskaplig behandling av cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ny dateringsmetod omstridd

Arkeologen Richard Meurman har disputerat på avhandlingen Silverberg i Järnbärarland (Uppsala univ., 2000). Handledare var professor Frands Herschend. Meurman hävdar att man med hjälp av ett speciellt mekaniskt instrument, Schmidt testhammare, med stor noggrannhet kan åldersdatera stenbrottytor, dvs. man kan fastställa hur länge sedan det var stenen klövs. Hammaren är ett slags hårdhetsmätare, och dateringer sker under antagandet att vittringen är direkt proportionell mot tiden. I en mycket skarp recension i Fornvännen 2/2001, s. 140-142, underkänner docent Peter Kresten helt Meurmans metod. Dels menar han att vittringsprocesser är betydligt mer komplicerade än så, dels anser han att Meurman gjort allvarliga statistiska misstag och kraftigt överskattat metodens noggrannhet. “Det är ett mysterium att avhandlingen kunnat bli godkänd med två tredjedelars majoritet”, skriver Kresten.

(Mer om Meurmans avhandling)

Vandaler i Värnamo?

På en ambitiös utställning i Värnamo har man kunnat beskåda ovärderliga objekt inlånade från bl.a. Historiska museet i Stockholm, British Museum i London och Bibliothèque nationale i Paris. Utställningen handlar om vandalerna, ett folk som enligt gängse historieskrivning försvann på 500-talet genom att assimileras med andra folkgrupper. Vid denna tid bestod det vandaliska riket av delar av nuvarande Tunisien och Algeriet. I publikationen Den sanna historien om vandalerna levererar Pontus Hultén och Marie-Louise von Plessen sensationella teorier. Vandalerna var, hävdar de, ursprungligen från Småland och norra Skåne, och efter sin nordafrikanska sejour vände de åter mot norr och slog sig ned runt Östersjön. De lärde nordborna seglingskonsten och var därmed en förutsättning vikingatågen. De bosatte sig bl.a. i uppländska Vendel – det hörs ju på namnet – vilket enligt Hultén och von Plessen bekräftas av en karta i Olof Rudbecks Atlantican, 1679. (Olof Rudbeck ansåg f.ö. att Sverige var identiskt med Atlantis.) Rykten förtäljer att Hultén i sin allra senaste forskning kommit fram till att vandalernas egentliga hemort var just Värnamo.

Historiedocenten Dick Harrison avfärdar Hulténs och von Plessens fantasier i SvD 7/10 2001.

Högskoleverket på hal is

Psykoterapi finns i Sverige i två varianter, beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Den senare utgår mer eller mindre från Freud och psykoanalysen. Sverige är ett starkt fäste för psykoanalys – Psykologförbundet uppskattar att ungefär 90% av landets legitimerade psykologer är psykodynamiker och bara 10% beteendeterapeuter. Psykodynamisk terapi har under många år kritiserats både med avseende på den teoretiska underbyggnaden och på den praktiska terapin.

Nu har Högskoleverket fått för sig att underkänna utbildningar i beteendeterapi om inte studenterna själva får gå i individuell terapi, något som är självklart i den psykodynamiska utbildningstraditionen. Något vetenskapligt stöd för att terapeuterna blir bättre av att själva ha gått i terapi finns dock inte. Sten Thelander vid Statens beredning för medicinsk utvärdering kallar Högskoleverkets agerande en vetenskaplig skandal.

(DN 2001-10-20)

Varning för mediemissbrukare

I SvD 3/9 2001 skrev fem medicinprofessorer en debattartikel och varnade för att en liten grupp forskare missbrukar sin ställning. Dessa redovisar data som ännu inte granskats vetenskapligt, de överdriver sina egna resultat och/eller uttalar sig på områden där de saknar kompetens. Som exempel kan nämnas docent Olle Johanssons varningar i Aftonbladet 12/3 att mobiltelefoner orsakar galna ko-sjukan (även om Johansson inte nämns vid namn av professorerna). Chefen för DN debatt Mats Bergstrand kände sig också träffad av kritiken och protesterade på DN:s ledarsida 7/9. De fem professorerna förtydligar sina åsikter i Läkartidningen nr 42, s. 4554.

Ehdin i ny debatt

Susanna Ehdin, immunologen som givit sig in i New Age-branschen, utsågs till Årets förvillare 2000. Hon har tidigare inte varit speciellt pigg på att låta allmänheten få ta del av debatterna mellan henne och hennes kritiker. Nu har hon producerat öppna brev som hon lagt ut på sin hemsida, riktade mot V&F:s ordförande Dan Larhammar. Denne har svarat på sin hemsida. Man kan notera att Larhammar länkar till Ehdins brev medan Ehdin inte länkar till Larhammars.

Den intresserade bör gå till Vetenskap & Folkbildnings speciella Ehdin-sida.

Landmark i blåsväder

Det är sedan länge känt att företaget Landmark Education (även känt under namnet EST), som ordnar kurser i “ledarskap”, använder destruktiva och manipulativa metoder som inte står religiösa sekter efter. Detta har nu uppmärksammats i Värmland, sedan det framkommit att landstinget använt skattepengar till sådana kurser. Flera avhoppade deltagare har framträtt med berättelser om blind lydnad och personlighetsförändringar. Vittnesmålen finns att läsa i FRI-brevet 2/2001.

JJ

Internationellt

Veganbarn dog

Makarna Manuelyan, boende i Storbritannien, har befunnits skyldiga till barnmisshandel. De är veganer och äter sedan några år enbart frukt och nötter. De försökte föda upp sin dotter på samma diet, och tog ingen notis om de varningar som riktades mot dem då bröstmjölken befanns vara för näringsfattig. Deras dotter dog nio månader gammal i juni 2000 av sjukdomar orsakade av undernäring och uttorkning. Domaren ansåg att paret genom dödsfallet hade straffats nog, och de slapp därför fängelse.

(BBC News 2001-09-14)

Klassisk pendelartikel översatt

Pendlar och slagrutor kan röra sig av till synes egen kraft, men i själva verket rör de sig pga. små, omedvetna men viljestyrda muskelrörelser hos handhavaren. Detta brukar kallas ideomotoriska effekten. Den första som korrekt beskrev och förklarade sådana rörelser var den franske kemisten Michel Eugène Chevreul (1786-1889), som i ett öppet brev till fysikern A. M. Ampère år 1833 beskrev ett pendelexperiment som han själv utfört. Brevet bär titeln “Lettre à M. Ampère sur une classe particulière de mouvements musculaires”. En komplett översättning till engelska har publicerats i Skeptical Inquirer July/Aug 2001.

Psykoanalysen i dödsryckningar

Psykoanalysen, Freuds skapelse, är i djup kris. Det saknas fortfarande belägg för många psykoanalytiska idéers existens (t.ex. “oidipuskomplex”, “kastrationsångest”, “bortträngning”). Trots detta fortsätter analytikerna att använda dem. Av de idéer som inte visats vara fel, är många så vaga att de inte kan testas. Psykoanalysen har blivit mer religion än vetenskap, skriver Robert F. Bornstein i Psychoanalytic Psychology vol. 18 (2001), s. 3-20. “Är det för sent att rädda psykoanalysen? Kanske. Många vetenskapliga psykologer och forskningssinnade utövare hävdar att psykoanalysen är så allvarligt sjuk att den omöjligen kan räddas. Om de tillfrågades skulle dessa kolleger mycket väl kunna föreslå att det är dags att lägga ordern Ingen återupplivningi den psykoanalytiska journalen och vänta på teorins alltför sena bortgång.” Bornstein ser två framtidsscenarier för psykoanalysens vänner. Antingen måste de ta sig i kragen, öka de vetenskapliga kraven och slänga ut de garanterat felaktiga delarna av teorin, eller också får de hoppas att psykoanalysens efterlämningar kan tas upp i andra psykologiska teoribildningar.

JJ

Föreningen

Folkvett friat av PON

Vid sitt sammanträde den 28/8 2001 behandlade Pressens Opinionsnämnd (PON) en anmälan av Göran Henriksson mot artikeln “Göran Henrikssons nonsensforskning” i Folkvett nr 3-4/2000 av Jonathan Lindström och Curt Roslund. Henriksson har tidigare anmält artikeln till Allmänhetens Pressombudsman. Han hävdar att artikeln är ett led i en förtalskampanj mot honom som Folkvett skulle bedriva. Pressombudsmannen avskrev ärendet i en skrivelse där han beskrev Folkvetts artikel som ett led i “ett ordinärt kritiskt meningsutbyte mellan forskare med olika uppfattningar i en vetenskaplig fråga”. Henriksson överklagade till Opinionsnämnden, som emellertid enhälligt beslutade att den i likhet med Pressombudsmannen finner “att det inte finns skäl att rikta pressetiskt klander mot den anmälda publiceringen”.

Nominera årets pristagare!

Årets folkbildare och Årets förvillare utses traditionsenligt strax efter nyår. Styrelsen ser fram emot fler förslag från medlemmarna. Skicka nomineringar, med motivering, till styrelsen.

Redaktionen behöver hjälp

Folkvett behöver handfast hjälp i redaktionsarbetet – korrekturläsning, förslag på tänkbara skribenter, sökning efter illustrationsmaterial, notisskrivande, osv.

SOH, JJ
Vetenskap och Folkbildning