Publicerat i Folkvett nr 3/2001.

Årsmöte hölls torsdagen den 3 maj på KTH i Stockholm. Mötesordförande var Gunnar Ståldal. Efter mötet mottog Årets folkbildare 2000 sitt pris om 10000 kronor och höll ett mycket uppskattat föredrag.

Ur årsberättelsen

Antal medlemmar 2 maj 2001: 732. Dessutom 111 Folkvett-prenumeranter. (3 april 2000: 633 medlemmar och 101 prenumeranter.)

Medlemsmöten 2000

20/1: Johan Lundborg, Ingemar Hedenius och den stora trosfejden.

2/3: Barbro Westerholm, Tro och tyckande eller vetenskap och beprövad erfarenhet, ett vägval – erfarenheter från sjukvård och läkemedelsanvändning.

4/5: Georg Klein (Årets folkbildare 1999), Cancer och den nya biologin. Om vetenskapens optimism och människors biofobi.

6/6: Håkan Blomqvist, Det moderna projektet ifrågasatt!

13/9: Thord Silverbark, Fysikens filosofi – diskussioner om Einstein, relativitetsteorin och kvantfysiken.

3/10: Maria Lennernäs, Åsa Moberg och Åke Bruce, Mat och myter.

22/11: Anders Sahlstrand, Journalistiken som förmedlare av budskap.

Hemsidan

Hemsidan har utökats en del under året. Adressen www.folkvett.nu fungerar vid sidan av den gamla adressen www.vof.se.

Årets utmärkelser

Till Årets folkbildare 2000 utsågs medicinjournalisten Gunilla Myrberg.Till Årets förvillare 2000 utsågs Susanna Ehdin (se Folkvett 1/2001).

Ekonomi

Medlemsavgiften är oförändrad 200 kr/år under 2001 och 2002. Styrelsen valde att inte lägga fram något förslag om särskilda familjemedlemskapsavgifter, som behandlades på förra årsmötet. Årets resultat: +20 903 kr (1999: -14 772 kr). Bland intäkterna uppgick gåvor till 41 203 kr. Ett stort tack till bidragsgivarna! De överlägset största utgifterna utgjordes av produktionen av Folkvett och de administrativa tjänsterna för distributionen av tidningen och övriga utskick.

Val

Valberedningen omvaldes och består av Hans Isaksson, Pelle Palm (sammankallande) och Hans Hansson. Till ordinarie styrelseledamot nyvaldes Maria Lennernäs, docent i näringslära vid Uppsala universitet och ansvarig för nutritionsforskning vid Svensk Mjölk AB. Styrelsen har fortsättningsvis följande sammansättning: Ordförande: Dan Larhammar. Kassör: Pertti Poutiainen. Övriga ordinarie: Hanno Essén, Sven Ove Hansson, Per Olof Hulth, Hans Isaksson, Jesper Jerkert, Marie Lennernäs. Suppleanter: Bengt Erlandsson, Pontus Hellström, Niels Hovmöller, Rune Lindkvist, Kjell Strömberg.

Vetenskap och Folkbildning