Folkvett 2000 nr 3-4 – Arkeoastronomi och Göran Henrikssons nonsensforskning