Publicerat i Folkvett nr 2/2000.

Den engelska kvällstidningen Daily Mail rapporterade den 7 augusti 1999 ett intressant experiment. Tidningen hade gett ett antal “experter” på att göra cirklar i säden i uppdrag att på natten, och i största hemlighet, konstruera ett speciellt remarkabelt mönster på en åker, som tillhörde en bonde som var med på komplotten. De gjorde snabbt och diskret sitt jobb och med stor skicklighet konstruerade de ett triangulärt mönster som bl a hade relationer till “forntidens matematiska insikter”. När gryningen kom började folk upptäcka vad som hänt och allt flera åskådare anlände, inklusive ett japanskt TV-team. (Det är inte känt om Svenska Dagbladets Idagsida hann skicka en reporter). Många “teorier” om mönstret i säden formulerades. Vem hade skapat det? Utomjordingar förstås, eller CIA, eller älvor. “Om ni inte kan bevisa att någon annan gjort det, måste det vara älvor”. Upplysningen att Daily Mail låg bakom mönstret avfärdades med fnysningar som en ren lögn. CIA var säkert inblandat, eftersom mönstret kunde användas för att locka till sig människor med “speciella krafter”. En kvinna lade sig på mönstret och kände genast en lindring i sin njursjukdom. En man samlade in stickprov av säden, tydligen för att skicka dem till ett laboratorium i USA för “genetisk analys”. En annan man vägrade närma sig mönstret ty han kände att det utstrålade en enorm kraft. Etc etc.

Dessa händelser påminner om Randis skämt med anden Carlos [2]. Randi arbetar ju framgångsrikt med att avslöja olika sorters humbug i stil med Uri Gellers trollerier och docent Mörners slagruteövningar. Han hittade på historien om anden Carlos som sades tala genom ett medium och som t o m hade skrivit en bok full av New Age-klyschor (“Carlos speaks”). Mediet turnerade i Australien och fick stor uppmärksamhet. När Randi avslöjade bluffen fortsatte åtskilliga Carlos-troende att tro på anden snarare än på Randi. Troende på sädescirklar har reagerat likadant på upplysningen att det hela var ett enkelt skämt.

Varför är just sädescirklar så övertygande? Några förslag till svar kan ges. Ingen såg någon göra dem, så de kunde ha åstadkommits t ex av ett tefat som landade på åkern. De är något ganska nytt och de fascinerar ungefär som Bermudatriangeln och Snömannen.

Snömannen, ja. Antag att det faktiskt finns några få stora apor av en hittills okänd art som lever i Tibets berg, och vi lyckas fånga en. Vad skulle vara fascinerande med det? Media skulle snabbt tappa intresset. Bara en apa till, vem bryr sig? Men mysteriet, det är en helt annan sak. Det är de övernaturliga associationerna som lockar, inte mysterierna som är runt oss varje dag, varje sekund. Barn som frågar enkla frågor som nästan inga föräldrar kan besvara, som “Hur kan en fluga flyga?”, tenderar att få intetsägande svar av typen “För att dom kan” eller “Det är Guds verk”. Sedan ombeds barnet att inte ställa flera “dumma frågor”. De flesta föräldrar torde inte ens kunna förklara hur en telefon fungerar, för att inte tala om TV och hemdatorn. Världen är full av mysterier men vi ser dem inte och bryr oss inte om dem. De är nämligen inte övernaturliga.

Ett gammalt och ganska välkänt exempel på det övernaturligas lockelse är fallet med de fotograferade älvorna. Två små flickor påstod att de fotograferat älvor, experter intygade att negativen var äkta och Conan Doyle skrev en hel, godtrogen, bok om saken [1]. Antag att det faktiskt finns älvor, att de tar kontakt med oss och låter sig fotograferas. Det skulle vara en historisk vändpunkt, precis som kontakt med utomjordingar. Älvor är dessutom snälla varelser (tror jag) och de kunde vara oss till stor hjälp. Kanske de kunde hjälpa oss att få kontakt med de döda, och bota sjukdomar. Kontakt med utomjordingar kunde också vara positivt men i de flesta Hollywood-myter framställs de numera som ondskefulla. Kanske det är svårt att göra en bra film på temat snälla utomjordingar – även om det också förekommit (“Närkontakt av tredje graden”). Utomjordingar är f.ö. mycket lika medeltidens demoner, som Sagan påpekat.

Det finns en jättemarknad för humbug om det övernaturliga, varje minut föds en godtrogen och lättlurad person – en “sucker”. Bonden som upplät sin åker till Daily Mails skämt fann snart att han kunde tjäna pengar genom att ta inträdesavgift, och det japanska TV-bolaget fick förstås betala en rundlig summa för filmrättigheterna. Andra har sedan länge smort kråset på människors godtrogenhet och lockelse till det övernaturliga, som Däniken vars böcker om att gudarna var utomjordingar är rena falsarier som har sålts i miljonupplagor.

I en värld som tappat kontakten med sin traditionella religion har det uppstått ett vakuum. Även de sekulära politiska religionerna som kommunismen har tappat sitt grepp över massorna. Vad som tågat in på scenen är i stället New Age med sina totalt okritiska budskap om allting från parapsykologisk kontakt med delfiner till själavandring. “Om du tror på det så finns det”. Rättare sagt: “Om du tror på det kan jag tjäna en massa pengar på dig, din dumbom”.

Företagskonsulter har inte varit utan intresse för allt detta. Man kan tjäna stora pengar på häxerier, även med en allmänt respekterad bank inblandad. Ingen har kunnat visa att det man blir bättre bankdirektör av att träffa en “häxa”, men för all del – varför inte? Om det är tillräckligt dyrt börjar man väl tro på det. Humbugmakarnas klienter är ofta mycket nöjda.

Det övernaturligas centrala kärna är löftet om en Annan Värld som finns bortom åldrande, lidande och död. Genom att vi får kontakt med det övernaturliga får vi löften om en sådan värld och en existens bortom den mänskliga tillvarons oundvikliga tragedier. I den kristna religionen är detta mycket tydligt. Jesus lovade oss att en sådan värld finns, och visade hur vi kan få evigt liv. Hans eget liv var det slutliga beviset, i och med miraklen och uppståndelsen. Det är här som kristendomen har sin dragningskraft, inte i ett budskap av filosofisk och moralisk halt. Nya Testamentet har inte mycket att erbjuda om man jämför med t.ex. de något äldre grekiska filosoferna. Kristendomens enorma framgång kan bara förklaras med att den har ett budskap om det övernaturliga, som varit trovärdigt i mångas ögon. Att avvisa existensen av en Annan Värld leder till att man tvingas leva med insikten om att allt liv av värde snart skall förstöras, för alltid. Så mycket lugnare och enklare att tro på cirklarna i säden.

Så går kommersen vidare sekel efter sekel. Människor köper sin trygghet och sitt lugn från cyniska frasmakare och charlataner.

Lennart Sjöberg
Lennart Sjöberg är professor i psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Referenser

  1. Doyle, C. (1922). The Coming of the Fairies. London: Hoddon & Stoughton.
  2. Sagan, C. (1996). The Demon-Haunted World. Science as a Candle in the Dark. London: Headline.
Vetenskap och Folkbildning