Publicerat i Folkvett nr 2/2000.

Alternativmedicin på Örebro universitet

Ett centrum för komplementära hälsostudier har inrättats vid institutionen för idrott och hälsa, Örebro universitet. Till hösten sätter man igång med forskning kring alternativmedicin, exempelvis tai chi och qi gong. En av drivkrafterna bakom centret är forskningssekreteraren John Jouper. Han var en av medförfattarna till en synnerligen okritisk bok vid namn Främja hälsan med traditionell kinesisk medicin, som centret gav ut tidigare i år. Vi får säkert anledning att återkomma till forskningen i Örebro.

(Vetskap 6/2000)

EU-förordning för homeopati

Sjuka djur vid ekologiska lantbruk bör botas med naturläkemedel eller homeopati. Veterinärernas mediciner bör användas endast när det är “oundgängligen nödvändigt”. Det är innebörden i en EU-förordning som börjar gälla den 24 augusti 2000. Sveriges veterinärförbund är starkt kritiskt. “En homeopat, som ju saknar veterinärmedicinsk utbildning, kan missa mycket viktiga primärdiagnoser, som mul- och klövsjuka och svinpest, och det innebär ju en fara inte bara för det enskilda djuret utan för hela besättningen”, säger förbundets ordförande Erik Kjellgren. Svenska jordbruksverket har lyckligtvis valt en mild tolkning av förordningen: En lantbrukare måste inte använda alternativa preparat om han eller hon inte anser att de har någon verkan.

(TT 17/7 2000)

Piper ger sig inte

Dagens Nyheter innehöll en besynnerlig artikel den 11 april. “Professor ska lösa spökgåtan på Engsö. Det kan vara jordmagnetismen som spelar känsliga människor ett spratt”, löd rubriken på sidan 6, bredvid normala inrikesnyheter. Det är förstås grevinnan Catharina Piper som än en gång lyckats få publicitet kring de påstådda spökerierna på sitt västmanländska slott (se Folkvett 1/1999). Den amerikanske psykologiprofessorn Andrew Nichols är här för tredje gången med sin mätapparatur, och “han utesluter inte närvaron av spöken eller en poltergeist.”

Hur förklarar nu journalisten Per Mortensen denna okritiska artikel? Ganska överraskande menar han att den inte alls är okritisk, eftersom den är ironisk. Vem som helst förstår väl att Nichols är en bluff och att Piper bara vill ha fler turistbesök, säger han. Han hade skrivit att Nichols använder slagruta i sin forskning, men detta har redigerats bort. Antagligen av samma redigerare som satt den inte fullt så ironiska rubriken.

Tilläggas bör att jordmagnetism faktiskt finns. Det är synonymt med geomagnetism, dvs. det magnetfält som jorden omges av och som påverkar kompassnålen. Förmodligen är det någon mystisk jordstrålning som Nichols i själva verket syftat på.

(DN 11/4 2000)

Spöken i repris

Solveig Almqvist, doktor i religionshistoria och bekant för Folkvetts läsare (2/1999), har gjort ännu ett uppseendeväckande radioframträdande. På långfredagen intervjuades hon i P4-programmet Curry-Curry. Programledaren Carolina Norén presenterade henne omväxlande som Sveriges, Europas eller världens främsta spökexpert.

Almqvist kom snart upp i varv, och berättade om hur det för 17 år sedan spökat i hennes egen lägenhet. En nyss begraven vän framträdde i ett grönaktigt sken. “Allt vad jag visste om hur man skulle göra var borta. Min enda tanke var: Men gud, det här är inte möjligt, håller jag på att bli tokig?” Spöket sa tyvärr ingenting och försvann när Almqvist närmade sig. Hon har inte kunnat komma på någon naturlig förklaring.

Är det farligt med spöken? Det beror på hur man uppträder. Man ska absolut inte försöka att själv frammana en död människa. Almqvist ville inte lära ut sina knep: “Jag vet hur man ska göra, men jag skulle avråda från det.” Man kan i värsta fall bli besatt av en ond ande, av “platslösa själar som söker en kropp”. Umgänget kräver noggrann etikett. “Man får inte visa vanvördnad, för då kan det gå en väldigt illa.”

Så vad bör man säga till ett spöke? Folkvett förmedlar stolt Solveig Almqvists expertråd: “I Gud Faders och den helige andes namn, du oroliga själ som är här, återvänd dit där du ska vara!”

(Sveriges Radio P4, 21/4 2000)

Missnöjd Sökare

Tidskriften Sökaren, som gav Eva Moberg sitt klokpris 1998, uttrycker missnöje över att V&F givit henne förvillarpriset 1999. “Telepati och healing är inte pseudovetenskap, som VoF tror, utan vetenskapligt undersökta och bekräftade fenomen”, upplyser Sökaren, som tillägger att den “ateistisk-materialistiska” verklighetsbeskrivningen är felaktig.

(Sökaren 3/2000)

Bön hjälper inte

I Folkvett 3-4/1999 rapporterades att en dubbelblind studie visat att bön hjälper hjärtsjuka patienter. Studien hade genomförts av William Harris och ett antal kolleger och publicerades i Archives of Internal Medicin, vol. 159 (1999). Metodiken byggde på en undersökning som Randolph Byrd publicerade i Southern Medical Journal, vol. 81 (1988), också den med positiva resultat. Irwin Tessman och Jack Tessman riktar i Skeptical Inquirer kritik mot båda dessa omskrivna artiklar.

Byrd var inte helt “blind” när han sammanställde den viktigaste tabellen, utan hade omarbetat den efter att den fullständiga anonymitetskoden brutits. Men än värre var att den sekreterare som fyllde i journalerna inte varit blind alls, utan tvärtom hade ansvarat för uppdelningen av patienterna i testgrupp och kontrollgrupp.

Harris’ studie visar bara på signifikant positiva resultat för ett visst test, nämligen ett viktat poängsystem för olika åkommor. Men för två andra tester som också användes, vistelsens längd på hjärtavdelningen och en helhetsbedömning av en blind panel, erhölls ingen signifikans. Tessman och Tessman menar att Harris’ studie därför inte heller kan tas som intäkt för att bön verkligen hjälper. De noterar också att det var med helhetsbedömning av blind panel som Byrd fick sina signifikanta resultat.

(Skeptical Inquirer March/April 2000)

Flera dödsfall

Louise Lortie, en kanadensisk naturläkemedelsdoktor, har dömts till tre års fängelse för att ha vållat en 12-årig flickas död. Flickan hade diabetes och avled pga. insulinbrist, tre dagar efter att Lortie föreskrivit saltbad och örter som enda botemedel. Med örter försökte även Lawrence Perry, alternativmedicinsk utövare i North Carolina, bota en åttaårig diabetessjuk flicka. Perry har nu åtalats för dråp.

I Australien har Jim Pesnak med sin hustru Eugenia dömts till sex respektive tre års fängelse. De drev en sektliknande rörelse i vilken medlemmarna uppmanades hålla “andlig diet”, vilket tycks ha inneburit fasta. En 53-årig kvinna mådde allt sämre av fastan, men Pesnaks tillkallade ingen läkare utan förlitade sig på “andlig styrka”. Kvinnan avled.

(Skeptical Inquirer Electronic Digest 6/3 2000, Skeptical Inquirer March/April 2000)

Folkligt stöd för evolution

En stor opinionsundersökning visar att den amerikanska allmänheten stödjer undervisning om evolutionen och motsätter sig kreationism. Tillfrågade hur undervisningen om människans ursprung skulle bedrivas svarade 66% att evolution skulle läras ut. 16% stödde kreationismen, medan 13% ansåg att lika tid skulle ägnas de båda alternativen. Resterande 5% var osäkra.

Undersökningen beställdes av People For the American Way Foundation, vars president Ralph G. Neas kommenterar: “Med ett så starkt stöd hos allmänheten borde inte evolutionen orsaka sådant stort rabalder. Att den ändå gör det visar hur effektiv en liten men högljudd grupp varit i att sprida sina åsikter till våra skolor.”

(Skeptical Inquirer May/June 2000)

Parapsykologiskt bakslag

En av de mest citerade artiklarna inom parapsykologin under senare år är den metaanalys som psykologen D. Bem och parapsykologen C. Honorton publicerade i Psychological Bulletin 115(1) (1994). Deras analys omfattade elva studier där s.k. Ganzfeld-teknik använts. I ett typiskt försök tänker en försöksperson (sändaren) intensivt på en bild, medan en mottagarperson befinner sig i ett annat rum, avskärmad från omvärlden med pingisbollhalvor över ögonen och brusljud i öronen. Mottagaren får sedan välja mellan ett antal bilder, ofta fyra stycken, varav en är den sända. Bems och Honortons analys visade på signifikant bättre resultat än slumpen.För några månader sedan publicerade dock J. Milton och R. Wiseman en ny metaanalys i Psychological Bulletin 125(4) (1999), omfattande trettio Ganzfeld-studier som publicerats efter Bems och Honortons analys. I den nya analysen är all signifikans bortblåst. Debattens vågor går höga om hur de olika resultaten ska tolkas. Scott O. Lilienfeld drar i Skeptical Inquirer slutsatsen att Miltons och Wisemans metaanalys knappast kommer att bli sista ordet i frågan.(Skeptical Inquirer Nov/Dec 1999)

Sai Baba

Under den pliktskyldiga vinjetten “För sanningens skull” publicerar Sökaren besvärande uppgifter om den indiske religionsstiftaren Sai Baba (f. 1926). Att denne använt sig av ganska enkla trolleritrick vid sina berömda “materialisationer”, dvs. skapandet av föremål ur intet, är sedan länge känt bland skeptiker. Kanske inte lika känt är att Sai Baba förgripit sig sexuellt på en stor mängd pojkar och män, med motiveringen att vad som skedde var “gudomlig beröring”. I artikeln framträder en svensk f.d. Baba-anhängare och berättar vad han själv, och andra män som han talat med, upplevt med den självutnämnde gudomen.

(Sökaren 1/2000)

JJ

Vetenskap och Folkbildning