Publicerat i Folkvett nr 1/2000.

Jag har recenserat en bok. Att detta skulle kräva ett speciellt förhållningssätt, utöver öppenhet och kritiskt sinne, förstår jag inte.

3. Utsättandet av noter är inkonsekvent, och det är ofta omöjligt att förstå att en viss not täcker de textavsnitt som Brusewitz nu hävdar. Jag har aldrig avsett att påstå att referens saknas på s. 61.

4. Om budskapet endast varit att forskning pågår, hade inga resultat behövt nämnas alls. Jag misstänker att Brusewitz undanhåller läsaren de nyare resultaten i syfte att låta mer övertygande i stort. Sådan selektiv rapportering är boken full av.

5. Reinkarnationsavsnittet (s. 133-135) är mycket okritiskt. Däremot finns kritiska kommentarer i början av hela kapitlet (s. 128-146) som jag nu förstår är tänkta att spilla över även på reinkarnationsdelen. Angående Stevenson rekommenderar jag Leonard Angel, “Empirical Evidence for Reincarnation?”, Skeptical Inquirer vol. 18, nr. 5 (1994), 481-487.

6. Jag tror inte att Brusewitz vill tillhöra en mindre grupp, men jag tror att han gör det.

Jag fruktar att många av Brusewitz’ läsare kommer att finna honom övertygande (punkt 2). Att detta inte är hans avsikt förefaller som klen tröst.

Jesper Jerkert
Vetenskap och Folkbildning