Publicerat i Folkvett nr 3-4/1999.

Sverige

Okritiskt om zonterapi

P1-programmet “Tendens” handlade en onsdag i slutet av juli om fötter. Det var länge ett ganska trevligt program. En skomakare beskrev glädjen att få reparera ett par låga loafers. Jan Myrdal mindes sin svunna barndom, då han sprang barfota nästan jämt. De sista minuterna intervjuades zonterapeuten Ewa Bodén, verksam i Stockholm. Hon kunde berätta att “alla mjukdelar på foten speglar muskler och inre organ, och alla hårda strukturer speglar skelettet i kroppen”. Förutom att bota allehanda sjukdomar hade zonterapin också i vissa fall ändrat patienternas personligheter, påstod hon.

Programledaren Marie-Louise Kristola glömde att tala om att zonterapins centrala dogm – att kroppsorganen är förbundna med vissa hudzoner, i synnerhet på händerna och fötterna – hittills motstått alla försök att låta sig beläggas med vetenskapliga metoder.
(Sveriges Radio P1, 28/7 1999)

Slagrutan i naturskyddet

Naturskyddsföreningen i Vänersborg anordnade den 8 september en temakväll om slagrutor. Ett trettiotal personer slöt upp för att under Ernst Thysells ledning ta ut curry- och hartmannlinjer. Flera personer ansåg sig kunna känna kraften från jorden, skriver V&F Trestads utsände i medlemsbladet Stjärnfall, 3/99.

Bättre med spöken i vården

Prästholmens äldreboende i Boden har besök av ett snällt spöke, säger personal och patienter. Spöket beskrivs som en lång man i 30-årsåldern, som hjälper patienter att komma upp ur sina rullstolar. Undersköterskan Marja-Liisa Engdahl ser bara positivt på besöken: “Det blir som en liten krydda i livet. Och herregud, det är lite bättre än Göran Persson. Han är så tråkig.”
(TT/DN 17/9 1999)

Student med Currykryss i DN

En arkitektstuderande från KTH har ritat ett hus där korna bor i markplanet och människorna en våning upp. Men inte nog med det: “Jacob Sivander har plockat in en annan gammal byggnadstradition i sitt förslag. Placeringen av husen i Södermanland har enligt tradition styrts av särskilda magnetfält, så kallade currylinjer. Varje sådant fält kan spåras med hjälp av slagruta och ligger enligt Sivander i ett rutnät med ungefär 4,2 meters mellanrum. Det ansågs enligt traditionen som hälsofarligt att vistas i ett rum som genomkorsades av currylinjer. (…) ‘Jag har valt att följa traditionen och gjort ett pelarsystem där pelarna står med 4,2 meters mellanrum för att täcka currylinjerna’, säger Jacob Sivander.”
(DN Bostad 19/9 1999)

Skönmålning av scientologin?

Målarförbundet tog hjälp av tester inköpta från rekryteringsföretaget Silhouet vid anställningen av några ombudsmän. SVT:s Norra Magasinet avslöjade dock att Silhouet har starka band till scientologerna. Målarförbundets förbundssekreterare Lars-Åke Lundin försvarar sig: “Vi hade ingen aning omkopplingen till scientologerna, men vi känner oss inte lurade. Testerna har inte varit avgörande vid anställningarna.” Man kan fråga sig varför testerna i så fall utfördes.
(LO-tidningen 18/6 1999)

JJ

Internationellt

Scientologisk statistik

När Susan E. Morgan anställdes som receptionist hos tandläkaren Roger N. Carlsten i Providence, Rhode Island, fick hon veta att hon borde gå en statistikkurs. Men kursen var skriven av L. Ron Hubbard, och Morgan, som ansåg att den var illa förklädd scientologi, vägrade av religiösa skäl. Hon fick sparken, men stämde Carlsten inför domstol. Domaren tillät inte att något bevismaterial som rörde scientologernas tro skulle få läggas fram, eftersom det kunde påverka juryn att “straffa” Carlsten för hans “ovanliga religion”. Morgan förlorade målet.

(Skeptical Inquirer sept/okt 1999)

Scientologbevis försvann

Debatten om scientologerna har återupplivats i Frankrike, sedan ett antal för sekten besvärande handlingar, som skulle användas i domstol, försvunnit inom loppet av några dagar. Några har spekulerat att scientologerna kan ha infiltrerat vissa franska myndigheter.

(Le Monde édition électronique, 10/9 1999)

Klartext i New Mexico

Skolnämnden i New Mexico har med tio röster mot en ändrat en formulering i riktlinjerna för biologiundervisningen, med innebörden att endast evolutionen hör hemma där. Företrädare för skolnämnden menade att ett förtydligande behövdes, eftersom vissa ansett att vagheten lämnat dörren öppen för religiösa alternativ.

(Skeptical Inquirer Electronic Digest 12/10 1999)

Hjälper böner?

I en artikel i Archives of Internal Medicine dras slutsatsen att sjuka blir signifikant friskare om människor ber för dem. Studien är dubbelblind och omfattar nästan 1000 patienter samt 75 personer som i omgångar, på en helt annan plats, bett för ungefär hälften av dem. Signifikansnivån är sådan att slumpen kan ha givit samma resultat en gång på 25. Det finns flera andra, väl genomförda undersökningar som inte ger någon anledning att tro att andra människors bön hjälper.

(Skeptical Inquirer Electronic Digest 3/11 1999)

Bibelkod faller ur modet

Debatten kring Michael Drosnins bok Bibelkoden har börjat lägga sig. Fler och fler bevis har presenterats med innebörden att samma slags meddelanden kan hittas i vilken tjock bok som helst. Nu har tidskriften Statistical Science, där den första kodförespråkarartikeln publicerades 1994, äntligen tagit in en artikel med ett sådant klargörande. Artikeln är skriven av bland andra Brendan McKay, som har lagt upp en matnyttig sida på nätet: http://cs.anu.edu.au/~bdm/dilugim/torah.html.

(Skeptical Inquirer sept/okt 1999)

Försiktigt vid solförmörkelse

I samband med den totala solförmörkelsen över Centraleuropa den 11 augusti har gamla vidskepelser fått sig en ny skjuts i vissa länder. DN rapporterar att ett rykte i Syrien gjort gällande att det var säkrast att stanna inomhus med fördragna gardiner under förmörkelsen. SvD skriver att samma rykte spreds i serbisk TV, vilket effektivt tömde Belgrads gator. Sanja, en 31-årig reklamarbetare, förklarar: “Jag vet inte varför det är farligt. Men jag är vidskeplig och i det här fallet är det nog bäst att lyda vad de säger på TV.”

(DN 990808, SvD 990812)

JJ

Vetenskap och Folkbildning