Publicerat i Folkvett nr 2/1999.

Andligt allmängods hos hög mästare

Stockholmarna kunde knappast undgå att lägga märke till den stora mängd affischer och annonser som i slutet av maj gjorde reklam för en taiwanesisk sekt med den kvinnliga “högsta mästaren” Ching Hai i spetsen. Den 31 maj höll hon en föreläsning i Folkets Hus i Stockholm. Svenska Dagbladets Anders Haag hade tagit sig dit. Han skriver: “Det hon sa var andligt allmängods: bli barn på nytt, rena och oskuldsfulla, lev moraliskt och meditera. (…) Om något var specifikt så var det ‘metoden’ hon lär ut – Quan Yin. Den är dock hemlig, tills man initieras. (…) Man fick välja mellan ‘den bekväma metoden’, äta vegetariskt 10 gånger i månaden och meditera 30 minuter varje dag, eller den tuffare: följ fem stränga föreskrifter och meditera 2,5 timmar per dag. Själv gick jag hem och sov.”
(SvD 5/6 1999)

Fredag 13

Amerikanska skeptiker arrangerar högriskpartyn. Fredagen 13 augusti är det nämligen dags för barbecue för aktiva vidskepelseförnekare i Los Angeles, Buffalo och Philadelphia.

På detta passande olycksdatum samlas man i sällskap med svarta katter för att krossa speglar, gå under stegar och så vidare. Verksamheten stöds bland annat av tidskriften Skeptical Inquirer.

Det finns dock en allvarlig tanke bakom evenemanget.

– Vi skapar vårt eget öde genom våra handlingar, säger Matt Nisbet, talesman för Skeptical Inquirer.

– Ändå hänger folk kvar vid hundraåriga vidskepelser. Vi vill visa allmänheten att de inte har något att frukta.
(CSICOP-ANNOUNCE mailing list, 16/7 1999)

Vetenskap och Folkbildning