Publicerat i Folkvett nr 2-3/1998.

I helsidesannonser från högskoleverket och skolverket (bl a DN 24/10) får vi läsa att naturvetenskap och humaniora håller på att smälta samman. Bland annat står det att “vi nu ser att kvantfysiken har mycket gemensamt med österländsk filosofi”. Den uppgiften är hämtad från pseudovetenskapliga böcker. Vid en vetenskaplig granskning håller inte påståendena om ett särskilt samband mellan kvantfysik och de mångskiftande tanketraditioner som brukar kallas “österländsk filosofi”.

I samma annons står det “Fysik, religion, biologi och filosofi – ingen kan riktigt säga vad som är vad längre”. Man undrar hur många personer högskoleverket och skolverket tillfrågat innan man kommit fram till slutsatsen att “ingen” kan skilja dessa fyra verksamheter åt. Det är i vart fall uppenbart att de inte har frågat representativa företrädare för universitetsämnena fysik, religionsvetenskap, biologi eller filosofi. Den påstådda sammansmältningen mellan dessa ämnen äger nämligen inte rum i forskarvärlden utan i New Age-kretsar.

Annonsen är ett led i en kampanj som syftar till att “stimulera intresset för naturvetenskap och teknik”. Vad sägs om att i så fall stimulera intressen för den naturvetenskap och teknik som bedrivs i verkligheten, i stället för den som finns i utbildningsbyråkraternas fantasivärld?

Redaktionen

Vetenskap och Folkbildning