Publicerat i Folkvett nr 1/1998.

Sverige

Inga belägg för elallergi

Elallergiker reagerar inte på strålning från bildskärmar, inte ens om strålningen kombineras med stress. Det visar en provokationsstudie från hudkliniken på Karolinska sjukhuset.

Elallergikerna fick sitta vid en bildskärm som det inte gick att avgöra om den var påslagen eller inte. Samtidigt fick de utföra olika stressande uppgifter. I studien deltog också friska kontrollpersoner.

Varken kontrollpersonerna eller elallergikerna kunde avgöra när skärmen var påslagen. Elallergikerna fick dock symtom när de trodde att skärmen var på. (DN 28/2 -98)

Bankchefer på häxkurs

S-E-Banken har infört en ny ledarskapsutbildning. Deltagarna får bland annat träffa äkta häxor och gå på glödande kol. Syftet är att de ska få en “bredd och ett helhetstänkande”.

Informationschefen Gunilla Wikman medger att “det kan låta helflummigt”, men att det är inspirerande. Och det är inte vilka häxor som helst som engageras:

“Vi hade Rosie Björkman. Hon har varit på TV.” (Metro 15/12 -97)

Välbetalda häxkonsulter

Det är oroande att människor betalar bra för att lyssna på illa underbyggda men schvungfullt presenterade teorier från föredragshållare som tror sig besitta något slags esoterisk kunskap. En klan av konsulter lever gott på att tala om för oss att vi gått in i en Ny Era. Det menar författaren Ola Larsmo i en krönika i Dagens Nyheter.”Vi lever i en värld när Handelshögskolan låter häxan Yolanda den tredje undervisa på chefskurser och Svenska Dagbladets bokförlag ger ut titlar som Kvanttänkande – nya tankebanor i företaget.” (DN 28/2 -98)

Teliachefer på TM-kurs

Ungefär 300 Teliachefer har gått på meditationskurser hos TM-rörelsen. En företrädare för Telia menar att man snabbt får ny energi av att meditera.

Religionsforskaren Rune W Dahlén är dock inte lika positiv. Han menar att ett statligt företag inte bör betala för att skicka sina medarbetare på kurs hos en religiös sekt. Det finns flera exempel på människor som blivit deprimerade efter att ha mediterat hos TM-rörelsen.

Kurserna kostar dessutom mycket pengar. För Telias del kan det röra sig om flera miljoner kronor. (Aftonbladet 15/1 -98)

Healer granskas

Ännu en healer granskas nu av socialstyrelsen. Healern behandlade en svårt autistisk kvinna på distans. Behandlingen innebär enligt utsago att healern satte sig i kontakt med kvinnans undermedvetna. Den kostade 350 kronor i timmen.

Det är personalen på kvinnans gruppboende som anmält fallet till socialstyrelsen. (DN 15/3 -98)

Tarmläkarskräck

En skånsk tandläkare har fått sin legitimation indragen. Orsaken är hans oortodoxa metoder: tarmsköljning, hawaiiansk massage och healing. Han genomförde också amalgamsanering på en cancersjuk patient.

Tandläkaren har varit “grovt oskicklig” i sin yrkesutövning, enligt ansvarsnämnden. (KvP 12/2 -98)

Internationellt

Sjuk av museispöke

En vakt vid Reina Sofia-museet i Madrid har sjukskrivit sig. Anledningen är att han inte står ut med det spöke som härjar på museet.

Vakten förespråkar djävulsutdrivning för att få bort spöket, som uppges heta Ataulfo.

Belönad nätsida

Tidskriften Home PC har nyligen gjort en lista över de bästa webbplatserna med vetenskapligt innehåll. En av de tio var CSICOP:s nätsida som bl.a. ger information om påstått paranormala fenomen. Adressen är www.csicop.org.

Mindre vidskepelse i Ryssland

Rysslands trollkarlar blir arbetslösa. Tittarna sviker trolleriprogrammen i TV.

Ryssarna har helt enkelt fått andra intressen. Det andliga tomrummet efter Sovjetunionens sönderfall behöver inte längre fyllas med hokuspokus. (KvP 21/1 -98)

Ring en spågubbe

I USA har spådomar per telefon blivit en mångmiljonindustri. TV-annonser lockar kunderna att ringa samtal som kan kosta 5 dollar i minuten eller mer. De s.k. psychics (spågubbar och spågummor) som tar emot samtalen brukar få ungefär 15 dollar i timmen. Trots de stora marginalerna har ett av de största företagen i branschen (oförutsett) gått i konkurs. Branschen som helhet omsatte cirka 600 miljoner dollar år 1994. Prognosen för år 2000 är en total omsättning mellan 1,4 och 2 miljarder dollar. Ett av de största företagen i branschen, Psychic Readers, gjorde för några år sedan ett försök med en alternativ telefonlinje med psykologer och psykiatriker i stället för “psychics”. Försöket lades ner, uppger man, eftersom ingen ringde till det numret.

Webbplats mot alternativmedicin

Alternativmedicinen argumenterar som bekant till stor del med anekdotiska belägg, d.v.s. berättelser om enskilda personer som blivit friska efter att ha genomgått olika alternativa terapier. Den vanligaste formen av moteld från den vetenskapliga medicinen består i att visa hur omöjligt det är att dra allmängiltiga slutsatser av sådana enstaka exempel. Nu har emellertid Rocky Mountain Skeptics gått in för en helt annan strategi: De samlar på anekdotiska belägg för när alternativmedicinen har varit till skada, eller har stått i vägen för en effektiv behandling. Insamlingen sker via nätadressen http://bcn.boulder.co.us/community/rms/rms-altmd.htm.

Älvor och troll

Än finns det människor som tror på tomtar och troll. Tidskriften Harper’s Magazine hade i sitt februarinummer 1998 en intervju med Kees Zoeteman, som har en befattning ungefär svarande mot överdirektör i naturvårdsverket. Han säger sig vara fullt övertygad om att älvor och andra väsen från folktron verkligen finns. “Om du öppnar dig för den världen, är det inte tokigt utan berikande.”

Homeopatiskt tuggummi

Ett amerikanskt företag har börjat sälja ett homeopatiskt tuggummi för rökslutare, kallat CigArrest. Tillverkarna av ett konventionellt tuggummi med samma syfte, Nicorette, har inlett juridiska aktioner mot det amerikanska läkemedelsverket (Food and Drug Administration). Nicorette tvingades nämligen genomföra kliniska försök innan de fick sälja sin produkt. Deras homeopatiska konkurrent har undsluppit detta med hänvisning till en lag från 1938 som gör undantag för homeopatiska produkter. Lagen nämner dock bara lösningar, inte tuggummin.

Astrologi i trafiken

Polisen i Niigata, Japan, distribuerar en astrologisk kalender som visar när det är särskilt farligt att köra bil, läser vi i Kvällsposten (2/4 -98). Kalendern anger på vilka två dagar i månaden som det är farligast att ge sig ut på vägen, beroende på vilket stjärntecken man är född i. Under april var till exempel den 9 och 29 farliga för manliga skorpioner, medan de kvinnliga dito skulle köra särskilt lugnt den 4 och 22.

Kalendern uppges vara baserad på en “detaljerad undersökning”. Det är oklart om kalendern gäller även utanför Japan.

Enligt en mindre detaljerad undersökning som Folkvett låtit göra ökar olycksrisken också markant om man tittar i stjärnorna när man kör bil.

Gud i Dallas

Gud skulle ha kommit till Dallas, Texas, 31 mars i år. Enligt planerna skulle Gud ha tagit plats i en kropp som vanligtvis bebos av en taiwanesisk UFO-sektledare, Chen Hongmin, för att därefter klonas i hundratusentals exemplar.

Gud skulle ha framträtt i TV redan några dagar tidigare, men han dök aldrig upp. Sektledaren Chen oroar sig därför över att hans förutsägelser kan komma att betraktas som rent nonsens. (KvP 8/3 och 31/3 -98)

Vetenskap och Folkbildning