Publicerat i Folkvett nr 1/1998.

Vakna Sverige – Framtiden är här!. Jens Jerndal. Caduceus. 1997.

Ånyo en tjock, mer eller mindre heltäckande bok i New Age-genren, med kapitel om bl.a. samhällsekonomi, sjukvård, undervisning, flygande tefat och energiproduktion.

Men den här är värre än alla andra. Kapitlet om aids och HIV är nämligen det grövsta exempel på hälsofarlig desinformation som jag har sett (och jag har sett en hel del!). Författaren hävdar att kondomer är framställda av ”potentiellt aidsframkallande” material, vilket skulle innebära att den som vill skydda sig mot sjukdomen ej borde använda kondom. Vidare hävdar han att aidspatienter inte ska ta de av läkare föreskrivna medicinerna utan i stället förlita sig på ett program med bl.a. örtmediciner.

Det behöver väl inte påpekas för Folkvetts läsare att för dessa båda råd finns inga som helst belägg i vetenskap eller i medicinsk erfarenhet. Att följa dem kan ha dödlig utgång.

I inledningen garderar sig författaren genom att säga att det här inte är någon faktabok. Läsaren kan säkert hitta faktafel, säger han, men det är oväsentligt.

”Att tvista om vad som är ’sant’ eller ej inom ramen för denna bok kan lätt medföra oändliga diskussioner om definitioner, specificeringar, nyanser och undantag, som bara leder oss på villospår, bort från bokens avsikt och mening. De sanningar jag vill få fram är de djupa holistiska sanningarna, de långsiktiga eller principiellt mänskliga sanningarna.”

Det låter tjusigt. Men en sann helhet bygger inte på falska delar. Och frågan hur man skyddar sig från dödliga sjukdomar är alltför allvarlig för att kunna underordnas vilka som helst ideologiska strävanden om hur sanningen bör se ut.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.