Publicerat i Folkvett nr 3-4/1997.

“Vetenskap & Folkbildning. Medlemsblad nr 1/83”.

Så stod det på det åttasidiga stencilhäfte som var Folkvetts allra första nummer. Numret innehöll bl a en lista över föreningens 34 medlemmar och en kort artikel om den internationella skeptikerrörelsen. År 1984 fick tidskriften sitt nuvarande namn.

Sakta men säkert har föreningen Vetenskap och Folkbildning vuxit. Nu är vi omkring 500 medlemmar. Det är dags att ge tidskriften en ansiktslyftning.

Formen är ny, men uppgiften är densamma. Folkvett fortsätter att försvara den vetenskapliga kunskapsvägen, att bekämpa fördomar och vanföreställningar.

Vi har starka krafter emot oss. Bokförlagen producerar en till synes aldrig sinande ström av böcker där pseudovetenskap framställs som ovedersäglig sanning. Kapitalstarka intressen inom naturmedelsbranschen satsar stora pengar på marknadsföring och propaganda. De stora dagstidningarna tävlar med varandra om stort upplagda reportage där allehanda bluffmakare framställs som djupsinniga nytänkare. Ett ännu större inflytande har förmodligen de många okritiska TV-programmen om spådomar och det påstått övernaturliga.

Det finns religiösa rörelser som medverkar till att sprida det pseudovetenskapliga budskapet, särskilt i form av “kreationismen”, en lära som förnekar evolutionen. Vi har också fått en ny religiös rörelse, New Age, med starkt vetenskapsfientliga inslag. New Age är så nära sammanflutet med pseudovetenskap att det är svårt att se vad som skulle bli kvar om man rensade bort pseudovetenskapen från New Age.

Behovet av en motvikt är uppenbar. Vad kan då en liten tidskrift som Folkvett göra? Uppgiften kan förefalla hopplöst stor. Vi väljer därför att satsa på det mest grundläggande: att göra motargumenten mot pseudovetenskapen tillgängliga.

Ingen lärare ska behöva stå svarslös när eleverna frågar om ufo, astrologi eller evighetsmaskiner. Underlaget för vederhäftiga svar på sådana frågor kan man få i Folkvett. Ingen journalist ska behöva uppträda som en okritisk megafon åt kvacksalvare, rutgängare eller självutnämnda vishetslärare. Den som läser Folkvett ska kunna ställa de kritiska frågorna.

Detta är vad vi vill uppnå, och därför vill vi fortsätta med våra noggranna granskningar av olika fenomen inom pseudovetenskapen. I detta nummer är slagrutan huvudtemat. Läsekretsen är välkommen med förslag till nya teman. Vår specialitet är att ta fram vetenskaplig information inom områden där vetenskapen har blivit tillbakaträngd.

Vetenskap och Folkbildning