Publicerat i Folkvett nr 3-4/1997.

Michel Eugène Chevreul (1786-1889)

  • Chevreul upptäckte att en pendel av järn gjorde utslag för kvicksilver.
  • Chevreul satte en glasskiva mellan järnringen och kvicksilvret. Utslaget upphörde.
  • Chevreul upprepade försöket, men nu med förbundna ögon så att han inte kunde se om glasskivan var på plats eller inte. Experimentet slutade fungera när han inte såg glasskivan.
  • Chevreul drog slutsatsen att pendeln gav utslag för hans egna förväntningar, och att ingen annan kraft än denna behövdes för att förklara fenomenet.

Nils-Axel Mörner (1938- )*)

  • Mörner upptäckte att slagrutan gav utslag för ett laddat batteri.
  • Mörner vände på batteriet. Slagrutan gav utslag åt andra hållet.
  • Mörner blev uppmanad att upprepa försöket, men på ett sådant sätt att han inte själv skulle veta åt vilket håll batteriet var vänt. Mörner vägrade medverka i en sådan undersökning.
  • Mörner hävdar att slagrutan bygger på en ny outforskad kraft som forskarkollegerna inte vågar undersöka.

*) Mörner avled 16 oktober 2020

Vetenskap och Folkbildning