Publicerat i Folkvett nr 3-4/1997.

Michel Eugène Chevreul (1786-1889)

 • Chevreul upptäckte att en pendel av järn gjorde utslag för kvicksilver.
 • Chevreul satte en glasskiva mellan järnringen och kvicksilvret. Utslaget upphörde.
 • Chevreul upprepade försöket, men nu med förbundna ögon så att han inte kunde se om glasskivan var på plats eller inte. Experimentet slutade fungera när han inte såg glasskivan.
 • Chevreul drog slutsatsen att pendeln gav utslag för hans egna förväntningar, och att ingen annan kraft än denna behövdes för att förklara fenomenet.

Nils-Axel Mörner (1938- )*)

 • Mörner upptäckte att slagrutan gav utslag för ett laddat batteri.
 • Mörner vände på batteriet. Slagrutan gav utslag åt andra hållet.
 • Mörner blev uppmanad att upprepa försöket, men på ett sådant sätt att han inte själv skulle veta åt vilket håll batteriet var vänt. Mörner vägrade medverka i en sådan undersökning.
 • Mörner hävdar att slagrutan bygger på en ny outforskad kraft som forskarkollegerna inte vågar undersöka.

*) Mörner avled 16 oktober 2020

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.