Publicerat i Folkvett nr 1/1996.

Hans Andersson: Politik – Religion – Extremism. Skrivareförlaget i Skåne, 1996

Hans Andersson har skrivit en ambitiöst upplagd redovisning av högerextrema rörelser och extrema religiösa sekter i Sverige. Innehållsförteckningen verkar lovande; här finns avsnitt om många grupper som det brukar vara svårt att få fram uppgifter om.

Tyvärr håller dock boken inte måttet. Den innehåller ett stort antal obestyrkta generaliseringar och andra grova sakfel. Så t ex säger författaren att New Age har en “starkt rasistisk och fascistisk, på gränsen till nazistisk åskådning”. Det är en ohållbar generalisering, och orättvis mot många av dem som är aktiva inom New Age. (En helt annan sak är att det på sina håll i New Age förekommer en människosyn som har mycket gemensamt med vad man stöter på i extrema politiska rörelser. Men detta gäller inte New Age-rörelsen som helhet.)

Även antroposofin beskrivs på ett felaktigt sätt. Så t ex heter det att Rudolf Steiner ska ha ägnat sig åt “förföljelser av judar”. Detta påstående beläggs inte. Det kan såvitt jag vet inte heller styrkas i Steiners egna texter eller i litteraturen om Steiner. Visserligen hade Steiner högst betänkliga rasläror, men det är andra grupper än judarna som missaktades i hans skrifter. (Det gör inte saken bättre, men faktauppgifter måste vara korrekta!)

Andersson gör gällande att den antroposofiska rasläran lärs ut i Waldorfskolorna. Inte heller detta påstående ger han något belägg för. Det är inte troligt, eftersom det är en allmän princip inom antroposofin att inte delge barn de antroposofiska lärorna.

I en ordförklaring säger Andersson att “fund raising” betyder “försäljning”, och att ordet används “endast inom Moon-kyrkan”. Denna uppgift är felaktig, och hade kunnat korrigeras med hjälp av ett bra lexikon eller en engelskkunnig person. (“Fund-raising” är den vanliga termen för penninginsamling och annan finansiering av ideell verksamhet.)

Listan över felaktigheter kunde göras mycket längre, men jag hoppas att det sagda räcker för att få fram mitt budskap: Köp inte boken!

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning