Publicerat i Folkvett nr 1/1996.

Internationella notiser

Uppskärpning vid universitetet

University of South Florida bedriver ett slags kursverksamhet (“Continuing Education Program”) med kvällsföreläsningar som är öppna för allmänheten. De lokala skeptikerna har reagerat mot det föga universitetsmässiga innehållet. Kurskatalogen för 1994 innehöll “Att spå med Tarot-kort” och andra liknande höjdpunkter.

Skeptikerna framförde sina synpunkter för universitetsledningen. Detta ledde till att pseudovetenskapen rensades ut, och kurskatalogen för 1995 innehöll enbart kurser som står på vetenskapens grund.

(Tampa Bay Skeptics Report vol 7, nr 4, 1995.)

Grafologi

Skillnaden mellan grafologi och kriminalteknisk handskriftsanalys är inte känd för alla. En avdelning inom storföretaget Hewlett-Packard gjorde nyligen misstaget att inte skilja dem åt.

Oanständiga handskrivna meddelanden spreds för något år sedan inom företaget. För att finna den anonyme skribenten anlitade man en grafolog, som pekade ut en man som ingen annars skulle ha misstänkta. Han blev avskedad, men tog hjälp av en advokat som i sin tur anlitade en kriminaltekniker specialiserad på handstilar.

Kriminalteknikern pekade ut en helt annan person, som också erkände.

Den falskt anklagade återanställdes och fick efter rättegång 110 000 dollar. Den skyldige avskedades, liksom företagets säkerhetschef. Och de otillständiga meddelandena försvann.

(BASIS vol 14, December 1995)

Svårt dilemma

Ett svårt dilemma för skeptiska organisationer belyses av William Grey, aktiv i Australian Skeptics: “För några år sedan delade Canberra Skeptics ut flygblad utanför en festival för alternativmedicin och ESP. Vi kammade hem en och annan poäng och fick publicitet för Skeptics, men vi åstadkom också att arrangemanget omnämndes på förstasidan i Canberra Times och att tusentals människor åkte till festivalen. Följande år struntade vi i festivalen, minst lika mycket av lättja som av genomtänkt planering, och den blev inte alls lika framgångsrik som den förra.”

(Skeptical Briefs, September 1995)

Framgång för kreationismen

I den amerikanska delstaten Alabama har skolöverstyrelsen antagit nya riktlinjer för läroböcker t o m det tolfte skolåret. Riktlinjerna har väckt uppmärksamhet genom sin formulering att evolutionen bara är en “teori”.

(North Texas Skeptic vol 9 nr 8)

Pseudovetenskap bland extremister

Efter bomben i Oklahoma har den beväpnade amerikanska extremhögern blivit utsatt för en mera närgången granskning. Många av de s k milisgruppernas medlemmar är också anhängare av alternativa metoder inom medicin och jordbruk. Av någon anledning är “radionics” särskilt populär i dessa kretsar. Med detta avses användningen av elektroniska apparater som anses kunna åstadkomma nästan vad som helst. En vanlig variant (med ursprung hos Wilhelm Reich) är “cloudbusters”, apparater som påstås kunna framkalla moln och regn.

(Kases File vol 8, nr 3)

Noaks ark återfunnen?

Om någon undrat varför det kommit så få rapporter om Noaks ark de senaste åren så beror det på att Araratberget varit oåtkomligt på grund av strider mellan PKK och den turkiska regeringen. Nu har emellertid ark-expeditioner börjat släppas fram igen. En amerikansk projektgrupp uppger sig ha funnit ett föremål, begravt under ismassorna, som stämmer in exakt på Bibelns beskrivning av arken.

(Metro 7/12 1995)

Lögndetektorer

Jack Fink, som tidigare arbetat inom den kaliforniska polisen, avslöjar i en intressant artikel i BASIS (Bay Area Skeptics Information Sheet), September 1995, hur arbetet med lögndetektorer går till. Det viktigaste, säger han, är att få den förhörde att tro att “man inte kan lura maskinen”. En vanlig teknik är att börja med en försöksomgång med spelkort. Den förhörde får försöka ljuga för maskinen om vilket kort han har valt ur en kortlek, men avslöjas “obönhörligt” av maskinen. I själva verket har förhörsledaren använt något korttrick från trolleri-repertoaren.

Ett annat trick är att uppmana den förhörde att gå in på toaletten och tvätta händerna noga eftersom “maskinen inte ger bra resultat annars”. Han tror sig vara osedd på toaletten, men denna är så arrangerad att förhörsledaren kan se om han tvättar händerna eller inte. (Många sätter på kranen men tvättar sig inte.) Den som tvättar händerna har goda chanser att bli rapporterad som oskyldig!

Slut på militärt psi

Pentagon har under de senaste tio åren satsat cirka 20 miljoner dollar på att pröva om extrasensorisk perception kan användas för underrättelseändamål. Projektet lades emellertid ned i december 1995 sedan CIA (som fått ta över det) i en utvärdering fann att det inte gett några resultat av värde.

(Time, 11 december 1995)

Vetenskap och Folkbildning