Publicerat i Folkvett nr 2/1995.

Geller förlorar men betalar dåligt

Uri Geller har, nu i två amerikanska domstolsinstanser, dömts att betala CSICOP 150 000 dollar (plus ränta) i ersättning för sina obefogade åtal av organisationen. Men hittills har han inte betalt ett enda cent. CSICOP uppskattar sina kostnader för Gellers rättegångar till över 250 000 dollar.

Det CSICOP närstående bokförlaget Prometheus har i en annan domstolsprocess blivit tillerkänt liknande ersättningar från Geller, nämligen först 49 000 dollar och senare ytterligare 20 000 dollar. Det senare beloppet har Geller betalt.

(Skeptical Briefs december 1994)

Norsk Skepsis

Norska Skepsis tar upp flera intressanta teman i sitt femte nummer (med beteckningen Vinter 94/95). Här berättas om vampyrer, både mytiska och verkliga sådana. (De sistnämnda är gravt störda personer med bloddrickande som ett av sina symptom, ofta förenat med otäcka våldsbrott.) Vidare finns artiklar bl a om idéerna om att jordens inre skulle vara ihåligt, om frenologi, Noaks ark, och olika former av pseudoarkeologi.

En av de bästa artiklarna är “Vikingspår i Amerika” av arkeologen Christian Keller, som berättar den långa historien om försöken att bekräfta Leif Erikssons amerikafärd med arkeologiska fynd. Misstolkningarna och förfalskningarna var så många och så omtjatade att när de verkliga vikingafynden så småningom blev gjorda i Nordamerika var det många som inte riktigt ville tro att det var allvar den här gången. Det hade ropats på varg alltför många gånger redan!

Att frukta?

Nyhetsbyrån Associated Press rapporterar om en undersökning gjord år 1993 i den ryska byn Volograda. Syftet var att ta reda på vad folk var mest rädda för. På första plats kom vampyrer. På andra plats kom dumma chefer som ger idiotiska order.

(Skepsis, nr 5)

Om placebo

I North Texas Skeptic (september 1994) sammanfattar läkaren Tim Gorski en del av det man vet genom forskning om placebo. T ex:

  • Placebo kan ha biverkningar alldeles som andra läkemedel. Exempel är trötthet, huvudvärk, illamående och sömnlöshet.
  • Effekterna av placebo varierar med dos och tidpunkt ungefär som effekterna av vanliga läkemedel.
  • Gula kapslar har särskilt god stimulerande effekt. Vita tabletter har särskilt god sövande och smärtstillande verkan.
  • Placeboeffekten finns också hos biologiskt verksamma läkemedel. I en undersökning lät man två grupper astmapatienter pröva ett bronkodilaterande (luftvägsvidgande) läkemedel. Den ena gruppen fick korrekta upplysningar om medlet. Den andra fick veta att medlet hade motsatt effekt. I båda fallen minskades luftvägsmotståndet, men minskningen blev dubbelt så stor hos dem som fick de korrekta upplysningarna.

Ett verkligt mirakel

I Snellville, Georgia, har läraren Brian Bown suspenderats för sin vägran att hålla ett slags tyst minut i klassen. Bown anser att denna nya sedvänja, som föreskrivs av delstatslagstiftningen, är ett slags förtäckt skolbön.

North Texas Skeptic, varur vi hämtat denna upplysning, stöder inte Bowns uppfattning. “Om man kan få en klass high school-elever tysta i sextio sekunder, är det inte fråga om bön utan om ett mirakel.”

(North Texas Skeptic september 1994)

Lyckat självtest

Tampa Bay Skeptics blev kontaktade av en herre som hävdade att han kunde lokalisera personer med hjälp av ett foto och ett slags antenn. Fotot av personen lades i ett metallrör som befann sig vid antennens bas, och därefter pekade antennen mot personen. Genom att upprepa operationen från två olika platser kunde man bestämma personens belägenhet på en karta som skärningspunkten mellan två linjer.

Skeptikerna förklarade sig villiga att testa metoden. De föreslog klärvoajanten att han själv skulle ta fram fyra foton på personer som befann sig på kända, vitt skilda orter. Fotona skulle placeras i cylindern av någon annan än honom själv, och han skulle inte själv få veta vilket foto som för tillfället användes. Sedan skulle han få göra 12 försök att lokalisera personerna. Mannen godtog villkoren för försöket.

Strax innan det skulle genomföras ringde han dock och avlyste det hela. Sedan han valt ut de fyra korten hade han själv gjort ett blindtest. Han hade alltså stoppat in ett slumpvis valt foto i cylindern så att han inte kunnat se det. Resultatet hade blivit två rätt i åtta försök, vilket är just vad man skulle förvänta sig rent slumpmässigt.

(Tampa Bay Skeptics vol 7, nr 2, 1994)

Magiska bilverkstäder

I Indonesien finns det tusentals bilverkstäder som använder ritualer och besvärjelser för att laga kundernas bilar. All verksamhet är hemlig, och kunderna får inte se vad som pågår. Den första “magiska” verkstaden startades år 1956 av en herr Turut, och sedan dess har alltfler avläggare bildats genom att lärlingar har startat eget. De magiska verkstäderna utmärker sig också genom lägre pris än flertalet konkurrenter.

(Taiwan Skeptics, September 1994)

Dyrt nöje

Transcendental meditation blir allt dyrare. På 1960-talet kostade det i USA 35 dollar att lära sig meditera inom TM. På 1970-talet kostade det 125 dollar. 1993 var priset 400 dollar och 1994 var det 1000 dollar.

(North Texas Skeptic, October 1994)

Högskolekurs i astrologi?

Det tyska astrologförgundet gör reklam för att det nu ska finnas en “statligt erkänd yrkesutbildning för astrologer”, för första gången sedan 1861 då en professor Pfaff i Erlangen föreläste i ämnet. Kursen består av 105 bandkasetter, 12 häften och 6 veckoslutsseminarier. Kostnad: 6300 D-mark. (drygt 30 000 kronor). Det hela påstås vara godkänt av en statlig myndighet för distansundervisning (Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht).

Myndigheten i fråga tar emellertid avstånd från kursen, och menar att det är “vilseledande och felaktigt” att påstå att den skulle ha statligt godkännande.

(Der Skeptiker nr 4, 1994)

Hur osannolikt?

När en kvinna i New Jersey vann delstatens lotteri två gånger på fyra månader, rapporterade pressen att detta var så osannolikt att det bara händer en gång på 17 miljoner miljoner (eller 1 på 1,7×10¹³, för dem som föredrar det uttryckssättet).

Visst, så osannolikt är det en person som köper en lott vardera i två olika New Jersey-lotterier kommer att vinna båda gångerna. Men en intressantare fråga är: “Vad är sannolikheten att någon av de miljoner amerikaner som köper lotter vinner två högvinster under sitt liv?” Statistikerna Persi Diaconis och Frederick Mosteller har gjort en uppskattning som tyder på att det bör hända i snitt ungefär vart sjunde år att en amerikan vinner sin andra högvinst.

(North Texas Skeptic nov 1994)

Effektiv bantning

I USA säljs bantningstabletten V-Cal, som sägs vara den snabbaste bantningsmetoden hittills. Allt man behöver göra är att ta en tablett om dagen. Sedan kan man äta hur mycket man vill; kilona bara ramlar bort ändå. Broschyren återger ett utlåtande av en nöjd kund, som berättar att hon hade gått ner i vikt helt utan att behöva ändra något i sin livsstil. Hon fortsatte att vräka i sig fett kött, grädde, salladsdressing och feta desserter (“fattening deserts” i broschyrens felstavade version). Ändå gick hon ned 32 kilo på 40 dagar.

I North Texas Skeptic (november 1994) granskar läkaren Tim Gorski detta kundutlåtande. Är det rimligt? Att gå ned 32 kilo på 40 dagar betyder att göra sig av med 7000 kilokalorier per dygn. Det skulle man (räkneövningsmässigt) kunna utföra genom att jogga 10 timmar om dan, om man inte äter någonting alls. Eller genom att äta 2000 kilokalorier per dygn och jogga 17 timmar per dygn.

Hans slutsats är att “om inte den dagliga V Cal-tabletten driver fram kräkningar och dessutom en oemotståndlig lust att sporta det mesta av ens vakna tid så är reklammaterialet ett utmärkt exempel på axiomet att om man ska driva igenom en lögn så ska det vara en stor lögn”

Filadelfiaexperimentet

Berättelsen om Philadelphiaexperimentet går runt i ständigt nya versioner. Det handlar om att USAs marin år 1943 utförde försök i Philadelphia som syftade till att konstruera ett osynligt fartyg.

Källa till ryktet är lokaliserat. Vad marinen sysslade med var att konstruera fartyg som skulle undgå fientliga minor. Se vad som kan hända med en historia om den får passera tillräckligt många personer som inte bryr sig om att kontrollera den!

(South Shore Skeptic Sept/October 1994)

SOH

Vetenskap och Folkbildning