Publicerat i Folkvett nr 3-4/1994.

Underverk i Norge?

Tidskriften Skepsis, en norsk motsvarighet till Folkvett, har utkommit med få men mycket välgjorda nummer. Nr 4, som utkom våren 1994, beledsagades av ett brev där det meddelades att föreningen och tidskriften genomgått “en dramatisk nær-døden-opplevelse”. Utarbetade aktivister orkade inte längre, och föreningen “så ut til å tre inn i terminalfasen”. Men plötsligt skedde ett mirakel: Nya arbetsvilliga medlemmar och “restituerte aktivister” tog vid, och producerade bl a ett nytt nummer av Skepsis.

Numret är välmatat och innehåller material bl a om vandringssägner och satanism. Flera svenskar medverkar i numret. Bl a intervjuas Bengt af Klintberg, och Håkan Blomqvist skriver om nynazism och ufologi.

Gå på glödande kol?

Den som vill gå på glödande kol i Kalifornien har åtminstone två alternativ att välja mellan. The Firewalking Institute of Research and Education erbjuder eldgång mot det facila priset 3500 dollar. Skeptics Society anordnar eldgång gratis. Då får man dock till på köpet en föreläsning av en fysiker som förklarar de principer inom värmeläran som gör eldgång fysikaliskt möjlig. Kan det vara värt 3500 dollar att slippa den föreläsningen?

(Skeptic vol 2, nr 2, 1993)

Astrologisk reaktorsäkerhet

Chefen för det litauiska kärnkraftverket Ignalia har sökt råd hos den ryske astrologen Pawel Globa om när framtida olyckstillbud kan komma att inträffa. Globa har hävdat att det finns risk för en olycka den 8 mars 1997. Kraftverkschefen menar att “vi inte har råd att ignorera ett sådant tillkännagivande”.

(Der Skeptiker nr 2, 1994)

CIA och pseudovetenskapen

CIA har kritiserasts hårt för att dubbelagenten Aldrich Ames upptäcktes alltför sent. Att han klarade sig så länge verkar bl a ha berott på att han klarade tester med lögndetektorer. Amerikanska skeptiker menar att CIA fallit offer för den pseudovetenskapliga föreställningen att lögner alltid avslöjas av lögndetektorer, eftersom det skulle finnas en fysiologisk reaktion på att berätta en lögn.

(North Texas Skeptic, april 1994)

Polaroid-trick

I Georgia Skeptic (höstnumret 1993) gör Anson Kennedy en nyttig genomgång av trick med Polaroidkameror. De flesta människor verkar ha en mycket högre tilltro till Polaroidbilder än till andra fotografier. Kameran levererar ju bilden automatiskt strax efter att man exponerat filmen, så hur skulle någon kunna manipulera bilden? Allt från UFOn till spöken och auror har “bevisats” med Polaroidkamerans hjälp. I själva verket är det förvånansvärt enkelt att manipulera en Polaroidbild, men manipulationen måste utföras innan man tar bilden. Det viktigaste för att lyckas är att man öppnar och försluter filmförpackningen så försiktigt (lättast i bottnen) att det sedan kan se ut om om man öppnar en orörd förpackning. Själva tekniken för dubbelexponering är inte svårare än för vanlig film.

Skadliga naturmedel

I Belgien har ett 70-tal personer insjuknat med njurskador, i några fall mycket allvarligt, efter att ha intagit en kinesisk örtmedicin. Medicinen gavs i samband med fasta.

(Der Skeptiker nr 2, 1994)

Musikaliska nudlar

Ett japanskt företag (Takasago Shokuhin) har börjat sälja nudlar som fått torka i lokaler där man oavbrutet spelat Vivaldis De fyra årstiderna. Enligt företaget saknar man vetenskaplig förklaring, men anser det klarlagt att Vivaldis musik förhöjer smaken hos nudlarna.

(New Zealand Skeptic September 1993)

Världens slut år 2000?

I New Zealand Skeptic (mars 1994) ger Jim Ring en välbehövlig historisk bakgrund till de domedagsprofetior inför år 2000 som redan börjar hopas.

Vår tideräkning uppfanns år 525 av Dionysius Exiguus. Han räknade emellertid fel på fyra år. Om man korrigerar felet, kommer man fram till att Jesus föddes år 4 före Kristus. Det fanns flera konkurrerande tideräkningar, och ännu år 1000 hade den nuvarande tideräkningen inte slagit igenom. Den vanliga föreställningen att det förekom särskilt många domedagsprofetior inför år 1000 är därför av allt att döma felaktig.

Varför just år 2000 – i en tideräkning som alltså innehåller ett fel om fyra år – skulle föra med sig jordens undergång är inte lätt att förstå.

Utomjordingar?

Det amerikanska boulevardbladet Weekly World News har åstadkommit viss uppmärksamhet med sitt påstående att tolv namngivna senatorer i den amerikanska kongressen i själva verket är utomjordingar. En av dem, Nancy Kassenbaum, svarade med ett pressmeddelande på vad som uppgavs vara hennes utomjordiska modersmål. “Texdl sfaerr ad rtaetr adf aer v aer avc; lkadjr vvvaer alj lkaerh.”

Förmodligen tillräckligt för att driftiga ufologer ska kunna räkna ut vilket solsystem hon kommer från.

(Tampa Bay Skeptics vol 7, nr 1, 1994)

Utomjordiska bolag

Delstaten Nevada i USA har en mycket liberal bolagslagstiftning som gör det möjligt att registrera bolag som inte skulle bli registrerade på annat håll i USA.

Under de senaste åren har allt fler bolag registrerats i Nevada med utomjordiska styrelseledamöter. Flera registrerade styrelseledamöter i företag som Mothership, Inc., Star Dust Services, Cosmos Ventures, Inc, m fl uppges ha sin hemvist på diverse rymdskepp från främmande planeter.

Den fria företagsamheten känner inga gränser!

(Skeptic vol 2, nr 2, 1993)

Försäkring mot ET-attack

I Kalifornien bedriver Michael St. Lawrence ett försäkringsbolag med mycket specialiserad verksamhet, “The UFO Abduction Insurance Co.” Försäkringspremien är endast 9,95 dollar per år. Om försäkringstagaren blir kidnappad av en utomjording, utbetalar bolaget ett belopp om 10 miljoner dollar. Om hon eller han blir uppäten av en utomjording, utbetalas ett högre belopp, 20 miljoner dollar.

(Skeptic vol 2, nr 2, 1993)

Slagruta för golfbollar

På amerikansk TV förekommer annonser för “Gopher”, ett redskap för att finna försvunna golfbollar. Föremålet är likt en vanlig slagruta, men är utfört i metall. Det kostar 135 dollor.

Till ett något lägre pris, 89,95 dollar, kan man köpa “Scantrak 18 Golfball Finder”. Den ser ut ungefär som en walkie talkie. Tekniken bygger enligt tillverkaren på “den unika molekylära våglängd som avges av varje golfboll, oavsett tillverkning”. Våglängden avläses med hjälp av bland annat ett “Read Only Memory card”. Hur ett sådant kretskort ser ut är inte lätt att få veta. En teknisk undersökning visade nämligen att “Scantrak 18 Golfball Finder” är en i bokstavlig mening mycket helgjuten uppfinning. Den består av ett massivt stycke plast.

(BASIS augusti 1994. New York Area Skeptic vol 6, nr 2, 1994)

Vetenskap och Folkbildning