Publicerat i Folkvett nr 1/1994.

En man vid namn Einar Eiderflykt reser runt på olika mässor och fotograferar människors “aura” med polaroidkamera. Journalisten Nils Anundby har låtit sin aura fotograferas av Eiderflykt, men också av Sven Arnqvist, som har avslöjat Eiderflykts metoder.

För ett drygt år sedan besökte Erik Eiderflykt från Malmköping i Södermanland Hushålls- och vildmarksmässan i Luleå. I sin monter hade han en stor svart kamera uppställd och lovade att han med den kan ta bilder på besökarnas auror. Den strålning han säger alla omges av och som annars bara kan upptäckas av personer som är mediala.

Stort intresse

Intresset var mycket stort och som utsänd för att bevaka mässan lät jag mig fotograferas. På polaroidbilden syns huvudet och överkroppen omgiven av en kraftig violett färg.
Enligt det papper som jag samtidigt fick skulle färgen tyda på hög andlig känslighet och kunskap. Eiderflykt sade dessutom att bilden visade att jag har kontakt med Gud och kosmos. Färgen skulle också tyda på att jag hade ont i ryggen och i axlarna.
När jag sade att så aldrig varit fallet hävdade han att jag ändå måste tänka på min fysiska hälsa och inte jobba så mycket.
Under mässan kom Sven Arnqvist också i kontakt med Erik Eiderflykt och hans aurafotografering.

Två Nobelpris

Som gammal elektroniklärare och fil mag i fysik var jag övertygad om att det här inte kan fungera. Om så är fallet borde uppfinnaren ha två nobelpris.
Ute på Arcus ville vi titta i den svarta lådan som omgav kameran och som sades innehålla den avancerade dataenheten. Begäran avslogs och detsamma görs när vi åter kontaktar Erik Eiderflykt.
– Jag känner mig kränkt av påståendena att det skulle handla om bluff, säger han. Dessutom har konsumentverket gett klartecken till den här verksamheten.
Riktigt så är det nu inte. Vad Konsumentverket, efter en anmälan från Konsument Luleå, säger är att man inte finner anledning undersöka möjligheterna av att fotografera elektromagnetisk strålning.
Att verket struntar i det beror på att det i marknadsföringen inte talas om eller utlovas lindring, bot eller hjälp på de fysiska eller psykiska områdena.
Verket har vid samtal med Jan-Erik Nordin på Konsument Luleå sagt att man ser på det här som andra marknadsjippon och därmed inte ingriper.
Sven Arnqvist ger sig inte trots försäkringarna från Eiderflykt att det är möjligt att ta aurafotografier.
Han har skaffat ett par polaroidkameror och minns hur Eiderflykt efter fotograferingen rörde polaroidbilden framför en mycket koncentrerad lampa som satt vid kameran.
– Det gör jag för att snabbare torka bilden, säger fotografen.Något som en gång i världen kunde behövas, men definitivt inte krävs med dagens polaroidmaterial.
Arnqvist förstod att det kan vara möjligt att förändra färgen i bilden om den utsätts för värme under de sekunder den framkallas.

En gul aura

Ett första försök med en cigarettändare visade att så också är fallet, om värmningen sker på bildens baksida.
Arnqvist tog sedan en koncentrerad lampafrån en diaprojektor och i går fick jag mitt livs andra aurafotografi. Visserligen är ljuset kring mitt huvud inte lika jämnt som på det tidigare, men den gula färgen tyder enligt Ejderflykts bruksanvisning på att jag är kraftfull och har en aktiv intellektuell förmåga.
I ett papper som Ejderflykt numera skickar med kunderna står det dessutom att när jag omges av en gul aura betyder det att jag är orolig, grubblande, dömande, envis och motståndare mot förändringar.
På Polaroid i Stockholm bekräftar Bengt Grote att det är mycket enkelt att få färgförändringar genom att värma polaroidbilden under framkallningen.

Färgförändringar

– Filmen ska användas och ger korrekta färger mellan plus 13 och 30 grader. Allt annat ger färgförändringar.
Grote förklarar att vid kallare temperatur blir bilden blå och vid varmare går färgen mot rött.
– Det kan ju också vara så att polaroidfilmerna har dubbelexponerats, förfotograferats med det som kallas auran. Det är enkelt att göra och jag har själv hjälpt svenska trollkarlar att göra sådana förfotograferingar. I de fallen har det handlat om att fotografera spelkort. När Eiderflykt konfronteras med Arnqvists experiment säger han:
– Jag känner mig så kränkt av er uppe i Luleå. Ni är så buffliga. Det här fungerar. Jag är inte intresserad av att diskutera det här med Arnqvist och jag är själv ingen elektronikexpert. Jag skiter i om det sitter en dator, skruv eller ingenting i kameran. Det fungerar.
Upprört säger han att det är skillnad på en BMW för 300 000 kronor och en gammal skrothög för 3000 kronor.
– Hans metod kanske fungerar men det finns ett amerikanskt patent bakom kameran som jag gett 200 000 kronor för.
– Ska man sätta dig mig får man i så fall göra det också med svenska kyrkan och alla spåkärringar. Finns det över huvud taget något bevis för att Gud finns?

Nils Anundby

PS. Om någon undrar över konsumentverkets fysikkunskaper, så är Nils Anundbys referat helt korrekt. I ett beslut den 27/7 1992 (diarienummer 93/K1534) säger verket, ordagrant: “Konsumentverket finner inte anledning att undersöka uppgifterna rörande möjligheter till att fotografera en elektromagnetisk utstrålning.”

SOH

Vetenskap och Folkbildning