Publicerat i Folkvett nr 3/1993.

Scientologerna är kända för sina hårda metoder gentemot avhoppare och interna kritiker.

Förföljelser av oliktänkande går inom rörelsen under namnet “ethics” (etik). Grunden för “etik”-verksamheten är att få medlemmar att tjalla på varandra. (Detta kallas “reports”.)

I nr 43 av KSW News (KSW står för “Keeping Scientology Working”), som är utgiven 1993, återfinns följande anvisningar för tjallare:

“Här följer några specifika situationer du ska vara vaksam mot och rapportera så snart du möter dem:

– Vilka som helst oetiska aktiviteter i kurssalar som att elever inte ställs upp, elever tillåts vandra omkring eller slå dank under kursen, elever störs av andra när de studerar, elever inte tar sig genom kurserna och examineras, kurser bedrivs utan checklistor, ordlistor och allt material som behövs… Alla sådana oetiska aktiviteter som inte tas om hand genast ska rapporteras till Senior C/S International och Inspector General Network.

– Vem som helst som tolkar HCOB eller policybrev och säger att något är gammalt och inte används mer, förklarar HCOB eller policybrev ogiltiga eller ändrar teknologin på något sätt. Rapportera alla sådana händelser med namn och uppgift om alla vittnen till International Justice Chief…

– Varje form av aktivitet riktad mot organisationen eller industrispionage eller infiltration inom en organisation. Alla fall av detta ska rapporteras till Religious Technology Center och om sådana rapporter leder till gripande eller arrestering av individer som medvetet söker skada en organisation, kan belöningar om upp till $1000 utbetalas till dem som rapporterade situationen till RTC.”

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning