Publicerat i Folkvett nr 4/1992.

Kristina Wennergren: Uttryck, den gamla tidens sätt att tänka. Regnbågsterapiers förlag, 1991.

Kristina Wennergren, som tidigare gett ut ett flertal böcker om UFO och New Age, har samlat 228 “gamla negativa uttryck” som enligt hennes uppfattning inte bör förekomma i den nya tidsåldern. Boken ger alltså uttryck för ett slags livshållning enligt New Age.

Reinkarnationslära

Wennergren har reinkarnationen som utgångspunkt. I hennes version innebär den att vi själva, före vår födelse, har valt både våra anlag och den miljö vi lever i:

“Ja, vi har det genetiska arvet vilket vi enligt reinkarnationsläran noggrant har valt före vår födelse. Miljön är också en faktor att räkna med i detta sammanhang. Vi kan välja att födas till en familj med ärftliga sjukdomar för att få chansen att arbeta med att resa oss över det genetiska arvet.”

Ett av de “gamla” talesätt hon vill utrota är: “Man kan inte välja sina föräldrar.” I själva verket, menar hon, “väljer vi våra föräldrar, tiden och platsen för vår födelse, uppväxt och fortsatta levnad”.

Döden blir, enligt Wennergrens tolkning av reinkarnationen, inget att bekymra sig över:

“Ingenting är meningslöst när man förstår reinkarnationstanken och accepterar de andra kosmiska lagarna… När vi ser på döden som en fortsättning på livet så finns ingenting att sörja, bara att vara glada för.”

Positivt tänkande

Ett genomgående tema i boken är att man genom “positivt tänkande” kan åstadkomma vad man vill. Sjukdomar är onödiga, menar hon, eftersom vi kan göra oss av med dem genom positiva tankar.

“Sjukdomar är stagnerade tankemönster som vi nu håller på och lär oss bli av med, via affirmationstekniken bl a… Vi är inte offer för den nuvarande tidens sjukdomar utan för våra egna sjukdomsalstrande tankar. Vi håller nu på och lär oss hur vi skall omprogrammera våra sinnen så att de negativa tankemönstren försvinner samtidigt som sjukdomarna lämnar våra kroppar.När vi har lärt oss att leva på detta sätt kommer vi inte längre att ha sjuka och svaga åldringar. Då kommer vi att leva i harmoni och hälsa till sista dagen av vår levnad.”

Råd till misshandlade kvinnor

Ett annat exempel på Wennergrens “positiva tankar” är hennes råd till kvinnor som misshandlas av sina män. Till den gamla tidens tankar, som hon vill utrota, hör: “Hur kan jag älska honom när han gör mig så illa!” Så här lyder hennes recept:

“Din kravlösa kärlek till honom hjälper dig att komma ur det. Dina negativa känslor däremot kan få er båda att vara fångna resten av era liv… Vår egen tillit till oss själva skyddar oss och de som förut gjorde oss illa går någon annanstans och gör det mot andra som ännu inte har lärt sig tillit och självkärlek. I tillit och självkärlek är vi beskyddade, välsignade och vägledda. Misshandel slutar inte förrän vi slutar straffa oss själva för vad vi ännu inte är. När vi älskar oss själva mer drar vi till oss människor som älskar oss på samma sätt.”

Enligt Wennergren beror alltså misshandeln på kvinnan själv (bristande “självkärlek”), och hon ska bemöta sin plågoande med “kravlös kärlek”. Personligen har jag svårt att tänka mig ett sämre råd till en misshandlad kvinna.

Konsten att bli rik

Inte nog med att man kan bli frisk med “positivt tänkande” och “affirmationsteknik”. Dessutom kan man bli rik. Jag väljer att citera följande långa stycke ordagrant, eftersom jag betvivlar att läsaren skulle tro mig om jag enbart refererade det:

“Om du tillhör de som vill ha mer pengar men som undermedvetet hindrar dig själv från att få det du önskar, behöver du börja med att erkänna för dig själv att det är detta du vill ha. Kanske har [du] skickat dubbla budskap till din inneboende kraft. Samtidigt som du har sagt att du vill ha mer pengar har du skämts för det och gjort uttalanden liknande ovanstående. [‘Jag skulle inte vara lyckligare om jag hade mer pengar.’]Du kan göra affirmationer dvs programmera bort de medvetna eller omedvetna motstånd du har inom dig när det gäller att delta i pengars energiflöde: ‘Jag är nu villig att delta i universums överflöd. Jag är nu villig att ge mig själv allt jag önskar och behöver.’

När du affirmerar på detta sätt öppnar du dig för att kreativa energier sätts i rörelse. Då kommer allt du behöver till dig, inklusive pengar. När du erkänner överflödet blir du automatiskt delaktig i det.

Det handlar om att se över sin attityd till pengar och annat överflöd. Det handlar inte om tur i lotteri, slump eller hårt arbete och stora ansträngningar. Det handlar om att leva i ett minimum av ansträngning. Kosmos anstränger sig inte. Kosmos bara är. Hårt arbete ger ibland resultat vad gäller pengar, lottköp gör detsamma men bara om den rätta attityden till pengar finns där.

Om du medvetet eller undermedvetet går ut med dubbla budskap hindrar du dina innersta önskningar från att manifesteras. Var villig att tro på din egen förmåga att förverkliga allt du önskar. Var i kontakt med din inre visdom och vägledning. Då håller du dina önskningar på en högre nivå och du kan njuta ännu mer av resultaten av dem. Tyck om dig själv och unna dig allt som livet bjuder, inklusive de pengar du anser att du behöver.”

Det som Wennergren kallar “affirmation” och “positivt tänkande” är detsamma som människor med verklighetssinnet i behåll kallar för önsketänkande. Den enda som kan bli rik genom hennes “affirmationer” är naturligtvis hon själv när hon tar betalt för att lära ut dem.

Överhuvudtaget blir jag skrämd av den totalitära och trångsynta tonen i hennes bok. Vi människor ska “omprogrammera” oss, heter det. Frasen låter som hämtad ur en skräckvision av framtida teknodiktatur. Till de 228 fraser som hon vill utmönstra ur språket hör många som uttrycker tänkesätt och moraluppfattningar som den mänskliga samvaron skulle bli fattigare förutan:

“Det känns så meningslöst när unga människor dör””Vi måste båda jobba för att förbättra relationen””Det är bättre att ge än att få.””Jag skulle inte vara lyckligare om jag hade mer pengar.””Kan du bevisa det? Är det vetenskapligt bevisat?”

Det “positiva tänkandet” förnekar en stor del av den mänskliga existensen. En hel människa tänker inte “positivt”. Hon tänker både positivt och negativt, och tillåter sig många av de tankesätt som Wennergren så ivrigt vill utrensa. Människor ska inte “omprogrammeras”, utan ges möjlighet att fritt och i samverkan utveckla sitt tanke- och känsloliv.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning