Publicerat i Folkvett nr 3-4/1991.

Jan Broberg: Den heliga Graal och Zorro, Carlssons 1990.

Jan Broberg är historielärare, och har skrivit flera böcker om historiska myter. Den senaste i raden är Den heliga Graal och Zorro (Carlssons 1990).

Boken inleds med en essä om kvarlevande dinosaurier. Åtminstone sedan 1900-talets början har författare och filmmakare fascinerats av tanken att det skulle kunna finnas kvar skräcködlor i någon undanskymd dal eller på någon avsides belägen ö. S.k. “kryptozoologer” har organiserat expeditioner till de otillgängligare delarna av Kongo och Nya Guinea på jakt efter dinosaurier. “Egendomligt nog har de ‘forskare’ som själva påstår sig ha sett förhistoriska djur i full aktion vid de här tillfällena antingen glömt sina kameror eller misslyckats med att ta tydliga foton.”

Fantaster finns det gott om. Broberg berättar om en Tom Crotser som påstår att han på sina olika expeditioner har funnit Babels torn, Noaks ark, förbundsarken samt den sten som Kain slog ihjäl Abel med.

Större delen av boken handlar om historiska myter, såsom Jason och argonauterna, Graal-legenden, den sjunkna staden Ys, trollkarlen Merlin, elefanter hos Mayafolket, prästkungen Johannes, den flygande holländaren och Zorro. Författaren berättar om myternas bakgrund, och diskuterar om det kan finnas något verklighetsunderlag. Ett särskilt kapitel ägnas åt en kritisk granskning av von Däniken m.fl. som påstår att utomjordiska varelser har besökt jorden i historisk tid.

Boken är lättsam och underhållande, men skriven i en kritisk anda. Den är ett gott bevis för att avslöjandet av myter kan ha ett minst lika stort underhållningsvärde som myterna själva.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning