Publicerat i Folkvett nr 3-4/1991.

Willy Wegner: Uri Geller i Danmark. Para-Nyt 1988. Willy Wegner: Mirakelmanden Uri Geller. Beretningen om et mediefænomen. Andersen Bogservice 1990.

Willy Wegner har gjort en ambitiös genomgång av hur Uri Gellers framträdanden i Danmark år 1974 behandlades i pressen. Arbetet har resulterat i två utmärkta små häften.

Uri Geller i Danmark är en bibliografi med sammanlagt 248 referenser, varav flertalet härrör från dags-och populärpress år 1974. Bibliografin är bra uppställd, med kortreferat av samtliga artiklar och med namn- och sakregister.

Mirakelmanden Uri Geller är en koncis redogörelse för Gellers framfart i Danmark och hur den togs emot i massmedia. Till största delen är detta ett studium av sensationsmakeri och godtrogenhet.

Många tittare hörde av sig och berättade att ”Uri Gellers overnaturlige evner via fjernsynsskærmen havde vist sig at være smittefarlige – nu kunne de også bøje ting og sager! Dette fænomen blev kaldt gelleritis.” Ofta var det barn som hade förvärvat Gellers förmågor. Ett av dessa barn gjorde t.o.m. något som Uri Geller inte har lyckats med:

”En lille solstrålehistorie midt i al denne vandalisme var beretningen om den 8-årige Berit. Ifølge Aalborg Stiftstidende den 1. februar kunne hun rette gafler ud ved tankekraft!”

Flera universitetsforskare deltog i tidningsdebatten. Några av dem bidrog till att förklara vad Geller gjorde, men andra bidrog i stället till att sprida förvirring. Rekordet i fråga om akademisk godtrogenhet togs förmodligen av Kjell Sellin, lektor i filosofi vid Köpenhamns universitet. Han hävdade i en intervju att ”lamaerna i Tibet kan gøre det samme. De vil bare ikke optræde med det ligesom Uri, for de synes, at det er misbrug af guddommelig kraft”.

Det skulle vara intressant om någon ville göra en studie av Gellers besök i Sverige samma år (1974). Studier sådana som Wegners kan vara av stort värde att hänvisa till nästa gång en smart bedragare lanseras som mirakelman.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.