post id: 9642
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9642
 
Skåne

Ytterst tveksam disputation vid Malmö Högskola rörande Maharishi Mahesh Yogi

Fredagen den 17 oktober 2014 ägde en disputation av tvivelaktigt vetenskaplig karaktär rum på fakulteten för Lärande och Samhälle på Malmö Högskola.

Maharishi Mahesh Yogi, 1978
(Source Vernon Barnes PhD)

Avhandlingen framlades i ämnet religionshistoria med inriktning på indiska religioner. Namnet på avhandlingen var: ‘”Unity pervades all activity as water every wave”, principal Teachings and Philosophy of Maharishi Mahesh Yogi’, doktorand Anders Lindh. Opponent var Assistant Professor Sue Brown, Maharishi University of Management.

Efter en första genomgång av den 442 sidor långa avhandlingen, vill vi karaktärisera den mestadels som en beskrivning av Maharishi Mahesh Yogis läror, varvat med uttalanden som låter framstå vilken viktig och insiktsfull person har var. Kritik framförd av andra citeras, men avfärdas som ogrundad eller felaktig. Något eget ifrågasättande eller distansering verkar inte förekomma.

Allvarligare än avhandlingens kvalitet är valet av opponent. Sue Brown är assistant professor of Maharishi Vedic Science, ett mycket smalt ämne som knappast är en allmänt religionsvetenskaplig disciplin. Hennes bakgrund är kandidatexamen i litteratur och musik och masterexamen i “higher education administration”. Det är uppenbart att opponenten, precis som doktoranden, är hängiven anhängare och utövare av Maharishins läror. Hennes formella merit kommer från en ifrågasatt institution grundad av Maharishin själv.

Det finns anledning att starkt ifrågasätta disputationen med anledning av:

 • Bristen på vetenskapligt förhållningssätt i avhandlingen.
 • Att opponenten utsågs av Forskarutbildningskommittén trots hennes avsaknad av adekvat religionsvetenskaplig bakgrund.
 • Att ingen egentlig kritik av avhandlingen framfördes av opponenten.
 • Att doktorandens vetenskapliga arbete bedömdes som tillräckligt, trots hela 26 års doktorandstudier vid Lunds universitet.
 • Att betygsnämnden inte uttryckte någon kritik mot avhandlingen.

Därtill kan noteras att opponenten titulerades professor och inte assistant professor på Malmö högskolas webbplats.

Det kritiserade avhandlingen

Med en historik av mycket goda relationer med Malmö högskola anser vi att det skedda är synnerligen olyckligt. I vår strävan att föra fram vikten av vetenskaplighet och kritiskt tänkande har vi flera gånger kunnat ta hjälp av högskolans engagerade och kompetenta forskare, vilket vi är mycket tacksamma för.

Vi välkomnar därför rektors beslut att inleda en utredning i detta ärende. Vi har även noterat med tillförsikt att många vänner av vetenskaplig redlighet inom högskolan har ifrågasatt disputationen och de beslut som föregick den. Vi vill härmed inte bara uttrycka vår bestörtning över det som skett, utan även uttrycka vårt fulla stöd och vår uppskattning för den vetenskapliga redlighet som vi generellt har observerat hos Malmö Högskolas forskarstab.

Styrelsen för Vetenskap och Folkbildning Skåne
(kan kontaktas på: skane@vof.se)

Relevanta länkar:

Föreningen Humanisternas reaktion på disputationen
Artikel som uppmärksammar skandalen i Sydsvenskan
Vetenskap och Folkbildnings referat av boken ”Myter och mantra” av Rune W. Dahlén (1992)

Vetenskap och Folkbildning