post id: 11219
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11219
 
Aktuellt

VoF:s policy mot sexuella trakasserier

Med anledning av de senaste veckornas offentliga diskussioner om sexuella trakasserier och övergrepp i kölvattnet av #metoo vill Vetenskap och Folkbildning påminna om vår policy mot sexuella trakasserier.

VoF är en förening som anordnar aktiviteter för medlemmar och övriga intresserade i form av pubträffar, föreläsningar, möten och annat och många av våra medlemmar och sympatisörer är aktiva på sociala medier. Givetvis är inte vi förskonade från problem relaterade till kränkningar av olika slag. Om du har utsatts för eller känner någon som utsatts för trakasserier, övergrepp eller kränkningar relaterade till situationer där Vetenskap och Folkbildning är involverade vill vi att du ska känna dig trygg om du kontaktar oss och berättar om detta.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.