post id: 12785
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12785
  
Aktuellt

VoFs årsmöte flyttat till 30 maj

På grund av den pågående covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att flytta föreningens årsmöte till den 30 maj.

Att genomföra årsmötet den 18 april i Uppsala under nuvarande förhållanden och i enlighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer bedöms inte vara möjligt.

Enligt föreningens stadgar måste ordinarie årsmöte genomföras senast i maj och därmed planerar vi att försöka genomföra årsmötet den 30 maj. Eftersom det i dagsläget är oklart hur situationen kommer att utvecklas, kommer styrelsen att övervaka situationen och ta ett beslut senast i början av maj om mötet kan genomföras som vanligt eller via någon form av videolösning online. Styrelsen har påbörjat arbetet med att utvärdera olika alternativ för ett sådant möte.

En formell kallelse kommer i enlighet med stadgarna att skickas ut senast två veckor innan mötet, tillsammans med eventuella online-instruktioner.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till lokalavdelningen VoF Uppsala som redan har lagt ner mycket arbete på att förbereda vad som skulle ha blivit en intressant och trevlig helg i Uppsala den 18:e april. Styrelsen vill ta tillfället i akt att beklaga att mötet inte blir av på det sätt som ursprungligen var tänkt. Om ett fysiskt möte blir av, ser vi fram emot att få uttrycka vår tacksamhet på plats och få träffa alla engagerade medlemmar. Vi beklagar utvecklingen och ser fram emot ett givande möte oavsett form. Ta hand om varandra där ute i landet, tvätta händerna och var skeptiska!

För styrelsen,

Pontus Böckman

Frågor angående ovanstående kan skickas till info@vof.se

Vetenskap och Folkbildning