post id: 3701
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3701
  
Aktuellt

VoFcast 8: Anne Liljeblad om Anna Wahlgren

Anna Wahlgren är en av de mest kända barnpedagogerna i Sverige och har sålt böcker i upplagor på hundratusentals. I föregående avsnittet granskades hennes Sova Hela Natten-kuren. I detta avsnitt granskas kulturen runt Anna Wahlgren, auktoritetstro, avfärdande och ignorans av kritik, svart-vitt tänkande, skuldbeläggande, antipsykiatri, konspirationstänkande, frälsningslära m.m.

Anna Wahlgrens forum finns på http://www.annawahlgren.com/forum/

En analys av Wahlgrens vaccinmotstånd finns här: https://forum.vof.se/viewtopic.php?f=38&t=16582

Vetenskap och Folkbildning