post id: 4806
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4806
  
Aktuellt

VoFcast 2: Intervju med Per Johan Råsmark

Skeptikern och VoF-medlemmen Per Johan Råsmark pratar om hur han blev engagerad i skeptikerrörelsen via konferensen The Amazing Meeting i USA och hur det gjorde honom till “professionell bedragare” (d.v.s. illusionist), samt faran om att inte vara tillräckligt kritisk mot sina egna övertygelser.

Per Johan Råsmark är känd för sina skickliga skedböjartalanger och deltar i Kanal 5:s program Fenomen som leds av Uri Geller. Han sysslar inte bara med klassiskt trolleri utan är även mentalist, d.v.s. ger illusionen av att kunna läsa folks tankar. Dessutom föreläser han om kritiskt tänkande, (själv)bedrägeriets psykologi och vetenskap. Läs mer på hemsidan.

Vetenskap och Folkbildning