post id: 12574
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12574
  
Aktuellt

VoF – Remissvar SOU 2019:15/SOU 2019:28

Under 2019 har Föreningen Vetenskap och Folkbildning fått förtroendet att fungera som remissinstans inför ny lagstiftning rörande “Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog” (SOU 2019:15) och “Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning” (SOU 2019:28). Vi är i grunden positiva till utredningen 2019:15 och dess slutbetänkande 2019:28. Här kan du läsa vårt remissvar som har skickats till Socialdepartementet.

One response to “VoF – Remissvar SOU 2019:15/SOU 2019:28

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning