post id: 3711
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=3711
  
Aktuellt

VoF på Kulturnatten i Uppsala 2011

Vetenskap och Folkbildning hade ett eget tält på Kulturnatten 2011 i Uppsala där besökerna kunde pröva på att hitta vatten med slagruta, både öppet och dolt under koppar. Vi informerade om föreningens verksamhet, hade bokbord och diskuterade vetenskap med intresserade.

Vetenskap och Folkbildning