post id: 11533
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11533
  
Aktuellt

VoF och Malmö Pride 2018

Den 11 juni var det dags för årets prideparad i Malmö. Som vanligt gick VoF tillsammans med Humanisterna Syd i paraden och stämningen var på topp och inte mindre än 13 humanister och voffare slöt upp under regnbågsfanor och plakat.

Vår utställning i Pride Park fre-lör-sön var också välbesökt, med många som stannade till för att diskutera de stora frågorna – livsåskådning, vetenskap, moral, och hur vi kan leva tillsammans i den här världen. I paraden och i de goda samtalen påminner vi oss själva om att jämlikhet, humanism och en vetenskaplig syn inte är självklarheter. Vi behöver visa vårt stöd, lyfta frågorna och bidra till samtalet.

Slutligen ett jättetack till alla volontärer som ställde upp!

Vetenskap och Folkbildning