post id: 4804
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4804
  
Aktuellt, Årsmöte, Medlemsnytt

VoF-konferens & årsmöte

Den 2 april ordnade Vetenskap och Folkbildning en konferens i samband med sitt årsmöte. Dagen började och slutade med workshoppar om cold readning och skepticism som verkar varit uppskattade av alla inblandade. Efter detta gick Hanno Essén raskt igenom årsberättelsen. Därefter började årsmötet som löpte mer eller mindre friktionsfritt ända till punkten om ansvarsfrihet för styrelsen, där Ingemar Nordin i egenskap av både föreningsmedlem och medlem i Stockholmsinitiativet (som utsågs till Årets förvillare 2010) reste sig och läste ett anförande om att styrelsen inte borde beviljas ansvarsfrihet eftersom de gått emot verksamhetsmålen (genom att ge utmärkelsen till SI). Efter en viss förvirring om huruvida verksamheten (förutom budgeten) ingick i ansvarsfriheten och revisorernas granskning (det gör den) blev det öppen votering i salen om ansvarsfrihet, och den beviljades med röstsiffrorna 46-4. På grund av detta och ett par andra frågor (val av revisorssuppleanter och valberedning) tog årsmötet ca 45 minuter längre än den utsatta timman. Övriga frågor behandlades också raskt och alla kunde återigen konstatera att SI tyckte att SI inte förtjänade sin utmärkelse. Martin Rundkvist som nyligen valts till ordförande tog också upp att ett system för ombudsröstning borde utredas.

Efter lunchen var det dags för Hans Furuhagens föredrag, vilket jag tyvärr missade till stor del eftersom jag var upptagen med att förse föreläsningssalen med syre (tyvärr samma problem som vid Randiföreläsningen i Stockholm i fjol). Sedan tog Åsa Vilbäck emot en gigantisk check av kassören Jan Wallin på 25 000 kronor. Vilbäck var rörd och sa att priset inte bara var en bekräftelse på att hon gjort rätt som arbetat för att popularisera vetenskap utan även en inspiration till att fortsätta göra det. Sedan började hennes föreläsning som öppnade med att väldigt många dör p.g.a. dåliga livsval som t.ex. att röka, och att det behövs en stor folkbildande insats för att hjälpa människor göra informerade livsval (i sammanhanget presenterades Dunning-Krugers forskning). Hon  tog även upp hur man presenterar statistik så att folk förstår (och spelade upp ett videoklipp med förre pristagaren Hans Rosling från hans engelska tv-serie) och hur man som vårdpersonal bör bli mer inriktad på att informera patienterna så att de förstår.

Efter en fikastund lyckades komiker-illusionisten Daniel Karlsson få liv i publiken genom både klassiskt trolleri och ironiskt fail-trolleri som lockade många skratt och applåder. Till sist var föreläste Forskning & Framstegs förre chefredaktör Björn Fjœstad runt 10 bilder som publicerats där, som t.ex. drogmätning i kloakerna och naturliga härdsmältor.

Eftersom jag även bevistade new age-mässan Harmoni-expo kan det vara värt att jämföra evenemangen. VoF-konferensen varade en dag och hade några workshops samt ett progamspår och lite prylförsäljning utanför. Harmoni-expo varade i två dagar och hade två stora mässhallar fyllda med stånd och då och då scenpresentationer. Dessutom fanns hela 12 rum med kontinuerligt parallella program (varav några gratis). Man kan lugnt konstatera att VoF-konferensen var helt försumbar i jämförelse.

Vetenskap och Folkbildning