post id: 4808
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4808
  
Aktuellt

VoF i Norge

Vetenskap och Folkbildning har norska kolleger som föreningen Skepsis och Human-Etisk Forbund. Men kände ni till VoF i Norge? Eller VOF?

Till att börja med var VoF (stavat just så) förkortning för Vaksineopplyste Foreldre. Föreningen bildades i Stavanger 1998 för att vara “ett forum för utbyte av kunskap, funderingar och erfarenheter om vaccinationer”. Den var, officiellt och i princip, varken för eller emot vacciner. Men man behöver inte läsa många rader för att inse var de stod.

Behöver ditt barn detta vaccin? Är det tillräckligt friskt för att vaccineras just nu? Har du fått all tillgänglig information om biverkningar? Se där några frågor föräldrar ska begrunda innan de bestämmer sig för att vaccinera sitt barn. Om det blev varaktiga men eller allvarliga reaktioner fick de leva med konsekvenserna! Och de som ändå låtit vaccinera barnen ska hålla noggrann uppsikt efter något av de många och ofta diffusa symptom som räknas upp: balansproblem, sängvätning, “ändrad ögonkontakt” osv. Några skador kan dessutom dröja åratal.

Bland lästipsen återfinns namn som Jackie Swartz på Vidarkliniken. Ett stort namn var naturligtvis Andrew Wakefield (vars studie publicerad 1998 väckte den moderna antivaccinationsrörelsen). För inköp av böcker rekommenderades Homeopatiska bokhandeln i Oslo.

Så småningom verkade aktiviteten avta. Den sista “VoF-Rapporten” var nr 2/2003. En bidragande orsak kan ha varit en epidemi av kikhosta som bröt ut 2000 och som slog hårdast i Rogaland, det fylke där Stavanger ligger.

I september 2010 kom första numret av Helsemagasinet VOF ut. Nu stod förkortningen för Vitenskap & Fornuft, tidningen ges ut av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Är det, i princip om inte officiellt, samma organisation i en ny form? Enligt utgivaren Dag Viljen Poleszynski finns ingen koppling mer än att de fick överta domänen vof.no. Det skulle i så fall vara ett nytt skott på samma gren: en f.d. styrelsemedlem återfinns på tidningens redaktion, tonen är exakt densamma och budskapet delvis detsamma.

Nu är det kost och hälsa som gäller, i synnerhet lavkarbo, LCHF på norska. Vaccinen finns med och är fortfarande dåliga, men har en undanskymd plats. Ett ständigt återkommande tema är fortfarande den giriga och ondskefulla industrin – bredvid Big Pharma kan nu livsmedelsindustrin läggas – myndigheter som förleds av dessa, och de tappra sanningssägarnas kamp.

Ännu ett Stavanger-relaterat VOF finns på kommunens hemsida: Varsel om feil, felanmälningar från allmänheten. Den beteckningen är nog också ett sammanträffande, även om det är frestande att se den som en kommentar av konspirationsteoretiska rörelser, vare sig det gäller vaccin eller kostråd.

Vetenskap och Folkbildning