post id: 12783
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12783
  
Aktuellt

VoF Göteborg har haft årsmöte

Idag den 21 mars har VoF Göteborg haft sitt årsmöte. Glädjande nog kunde vi träffas fysiskt på Botan i Göteborg och de medlemmar som inte hade möjlighet att ta sig till mötet deltog via Facebook Messenger. Den nya styrelsen består av Karin Noomi Karlsson som återvaldes till ordförande, Anna Wallman, Anders Tryggvesson, Per Frost, Staffan Lückander, Erik Sundin och Ludwig Trollare. Ludwig träder in i styrelsen för första gången och för övriga medlemmar blir det ännu ett år i VoF Göteborgs tjänst.

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att få styra verksamheten i Göteborgs lokalförening under kommande år.

Vetenskap och Folkbildning