post id: 20296
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=20296
  
VoFTV

Postbokmässeforeläsning 2018

VoF:s Postbokmässeföreläsning 2018 välkomnar Therese Svensson, litteraturforskare vid Göteborgs universitet. Therese är utbildad gymnasielärare men har sedan 2010 undervisat i litteraturvetenskap, svenska, historia och intersektionella studier vid Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

Hon har tagit fram ett flertal kurser vid GU, bland annat med inriktning mot vithetsnorm, intersektionalitet och genus. Kvällens föreläsning heter "Rasifiering, vithetsnorm och svensk arbetarlitteratur". Föredraget gavs på restaurang Haket i Göteborg 181001.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning