post id: 20328
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=20328
  
Årsmöte, Föredrag/Panel, VoFTV

Dan Larhammar – Alternativmedicin: goda och dåliga nyheter

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet samt Preses vid Kungliga Vetenskapsakademien, berättar om goda och dåliga nyheter gällande alternativmedicin. Dan Larhammar har ett mångårigt förflutet i Vetenskap och Folkbildning och har bl.a varit ordförande i föreningen. Föredraget hölls i samband med Vetenskap och Folkbildnings årsmöte 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning